DECENIJA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

Povodom deset godina postojanja i rada Kluba generala i admirala Srbije, u Domu Vojske Srbije 25. juna održana je svečana sednica kojoj su, pored mnogobrojnih gostiju i članova Kluba, prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa saradnicima i akademik Dragoljub Živojinović. Nikada se generali i admirali nisu okupili u tolikom broju kao ovoga puta.

DUS_0781

-Jubileji su idealna prilika da se u miru i bez euforije analizira duži period delovanja i rezultati postojanja neke organizacije, a zarad budućnosti. Naš Klub generala i admirala Srbije ,,rođen“ je pre deset godina, 30. juna 2005. godine. Klub je formiran sa namerom, ciljano, a ne spontano. Nastao je sinergijskom metodom aktivnog i penzionisanog generalskog i admiralskog kora Vojske Jugoslavije u trenucima osnivanja. Zamišljen je kao nestranačka, nepolitička, profesionalna i strukovna  organizacija, sa ciljem iskorišćenja ogromnog umnog i visokoobrazovnog ekspertskog potencijala generalsko-admiralskog kadra, godinama profilisanog od najnižih do najviših položaja u sistemu odbrane i korišćenje njihovih potencijala u osmišljavanju i razvoju sistema odbrane, saobrazno novonastalim uslovima u državi, Saveznoj Republici Jugoslaviji, prilagođenoj geopolitičkoj i ekonomskoj filozofiji novog svetskog poretka.

DUS_0743

Od formiranja 30. juna 2005. godine do danas, Klub je prošao kroz tri faze u svome radu. Samo doslednim pridržavanjem usvojenih programskih opredeljenja i uz ogromne napore izabranih organa i jedisntva članstva Kluba, iz godine u godinu smo bili sve jači i čvršći da istrajemo u svome naumu, rekao je na početku izlaganja predsednik Skupštine Kluba generala i admirala Srbije general-pukovnik u penziji  Vidoje Pantelić.

Posle početnog nesnalaženja, pa i otpora društva i vlasti osnivanju organizacije penzionisanih najviših starešina JNA i Vojske, Klub generala i admirala Srbije se konsoliduje, u saradnji sa sličnim domaćim i inostranim udruženjima organizuje nekoliko zapaženih konferencija, seminara i okruglih stolova u oblasti istorije, bezbednosti i odbrane i postaje aktivni član SUBNOR-a Srbije i Udruženja vojnih penzionera.

Prema Pantelićevim rečima, najznačajnija faza je u toku. U njoj se obnavlja saradnja sa Ministarstvom odbrane i Upravom za tradiciju, standard i veterane. Klub generala i admirala postaje i aktivni član Međunarodnog konsultativnog komiteta organizacija oficira u rezervi i penziji, čime dobija i međunarodnu afirmaciju.

-Vreme će teći, zbivanja u svetu i našoj zemlji će se smenjivati velikom brzinom. Konfrotacije i mišljenja najčešće će zavisiti od odnosa na međunarodnoj sceni. Veliki akteri će uvek na prvo mesto stavljati svoje interese. U međunarodnim odnosima, umesto mekog pristupa u ostvarenju ciljeva,  sve više će se primenjivati svi oblici i mogućnosti primene sile i prinude u ostvarenju ciljeva, takozvanim transformacionim ili hibridnim metodama. Male zemlje, poput naše, često će biti meta potkusurivanja među velikima. Učeni svojom istorijom i poštujući ogromne žrtve i žrtvovanja naših predaka,uvažavajući pravo drugih na njihovu tradiciju, mi u Klubu moramo ostati verni principima neutralnosti  i samostalnosti, ne skrnavljeći ideale čojstva i junaštva kojim smo vekovima zadajani. Naš zadatak je da ne podlegnemo dnevno političkim i drugim pritiscimakojima smo svakodnevno izloženi, istakao je Pantelić.

Čestitajući članovima Kluba godišnjicu uspešnog rada, general Diković je istakao da ta organizacija predstavlja ozbiljan resurs, ne samo za Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije, već i za državu u celini.

– Vojska Srbije je, i po najnovijim istraživanjima, prva po poverenju u javnosti. Za nas vojnike to je i čast i odgovornost da u svom radu budemo dostojni ukazanog poverenja. Ta mera poverenja nije proizvod rada samo današnje generacije najviših starešina Vojske Srbije. Tome ste značajan doprinos dali i vi koji ste nekada radili u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, rekao je načelnik Generalštaba i dodao da saveti i iskustvo članova Kluba generala i admirala predstavlja značajan doprinos.

DUS_0816

Prvi general Vojske Srbije je podvukao:

– Kad god razgovaram sa mladim ljudima u Vojsci, uvek ističem to da nismo mi koji danas radimo u Vojsci Srbije jedini zaslužni za visoko poverenje koje građani Republike Srbije ukazuju Vojsci. To je rezultat napoirnog i požrtvovanog rada brojnih generacija koje su svojoj otadžbini služile pre nas.

Akademik Dragoljub Živojinović je u ime Srpske akademije nauka i umetnosti, čestitajući generalima i admiralima deset godina zapaženog

DUS_0885

rada, govorio o dosadašnjoj saradnji sa Klubom generala i admirala Srbije, naglašavajući potrebu i mogućnosti da se ona u narednom periodu unapredi.

Sećanje na dane kada je stvaran Klub, evocirao je general-potpukovnik u penziji Momčilo Momčilović, u to vreme predsednik Inicijativnog odbora za formiranje te, kako se pokazalo, značajne društvene institucije:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Kao što vam je poznato inicijativa i potreba za formiranje jedne asocijacije generala i admirala trajala je dosta dugo, unazad dvadeset godina. I pored nekoliko pokušaja za formiranje strukovne-staleške asocijacije generala i admirala, uvek je bilo stavova i mišljenja, kako vojnih, tako i političkih struktura, koje su onemogućavale konstituisanje takve asocijacije. Grupa generala i admirala je početkom 2005. ponovo,  uz maksimalne napore, pokušala da obnovi inicijativu i konačno formira vanstranačko, strukovno, staleško udruženje građana pod nazivom Klub generala i admirala.

Na svečanosti je predstavljena i najnovija knjiga u izdanju Kluba, čiji je naslov ,,Klub generala i admirala Srbije“. Napisao ju je Boško Antić, kontraadmiral u penziji.

DUS_0809 -Ideja o izradi ovog dela začela se pre dve godine, a realizacija je bila otežana usled nedostatka dokumentacije koja je nestala  u vreme kad je Klub bio primoran da napusti Dom Vojske Srbije. Izlaz je nađen u korišćenju raspoložive dokumentacije, podataka objavljenih na sajtu Kluba i sačuvanih dokumennata kod general-potpukovnika Momčila Momčilovića, general-majora Dušana Vojvodića, general-pukovnika dr Vidoja Pantelića… I tako kockicu po kockicu sklopljen je mozaik koji Vam je danas uručen.

U ovom delu, na 192 strane, smešten je desetogodišnji rad našeg udruženja, koje je prošlo kroz tri faze svog funkcionisanja. Da se čitaocu predoče uslovi u kojima je Klub funkcionisao i ciljevi koje je ostvario u te tri faze potrudili su se general-pukovnik dr Vidoje Pantelić – uvodnom rečju kao aktuelni predsednik Skupštine Kluba, general-potpukovnik Momčilo Momčilović kao predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje Kluba, general-pukovnik Spasoje Smiljanić – prvi predsednik Skupštine Kluba i general-potpukovnik Stamenko Nikolić – član Inicijativnog odbora za osnivanje Kluba svojim uvodnim tekstovima, koji se međusobno dopunjuju i svaki od njih daje čitaocu sliku Kluba, rekao je Boško Antić.

Na svečanosti je pročitana čestitka koju je uputio predsednik Udruženja vojnih penzionera Srbije general-potpukovnik Ljubomir Draganjac. On generalima, između ostalog, poručuje:

,,Na mapi nevladinih, nestranačkih i neprofitnih organizacija, Klub generala i admirala Srbije svakako zaslužuje počasno mesto, pre svega po izraženom patriotizmu, negovanju svetlih tradicija našeg naroda i vojske i svestranomdoprinosu oficirskoj profesiji. Organizacijom naučnih skupova i okruglih stolova o minulim oslobodilačkim, odbrambenim i pravednim ratovima, Klub je dao značajan doprinos istoriji, ali i ratnoj veštini. Starešinski kadar najbolje zna šta sve nose ratovi i koliko je važno očuvati mir, pri čemu je prva vodilja otadžbina, a najviši cilj sloboda.

Klub generala i admirala Srbije, kao kolektivni član Udruženja vojnih penzionera Srbije, dao je naročiti značaj u ispunjavanju programskih zadataka i ciljeva naše organizacije. Posebno cenimo činjenicu da je Klub generala sve vreme zastupao stav i delovao u skladu sa načelom jedinstvenog delovanja  i nastupa vojnopenzionerske populacije u rešavanju svih problema koji tište penzioniane starešine i njihove članove porodica“.

Povodom deset godina rada, Klub generala i admirala ustanovio je Medalju srpskih generala i admirala „Srpski car Dušan Silni“ koja se dodeljuje za izvanredne rezultate u radu i afirmaciji Kluba u zemlji i inostranstvu. Odluku o dodeli tog priznanja pročitao je, vojnički odsečno i jasno general-major u rezervi Dušan Vojvodić.

To prestižno priznanje pripalo je generalima i admiralima Momčilu Momčiloviću, Spasoju Smiljaniću, Ljubiši Stojimiroviću, posthumno,  Vidoju Panteliću,  Jovanu Milanoviću, Stamenku Nikoliću, Zlatoju Terziću, Radovanu Tomanoviću, admiralu Bošku Antiću, Dušanu Vojvodiću

Vladimiru Pejaku, Petru Trkulji, Branku Fezeru i Radoslavu Škoriću.

Medalju je dizajnirao Dušan Vojvodić, negdašnji vojnik u Novinsko-izdavačkom centru ,,Vojska,“ inače unuk generala Dušana Vojvodića.

Istim povodom Klub je Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije i drugim državnim i vojnim organizacijama, udruženjima građana i pojedincima dodelio Zahvalnice za istrajan doprinos u afirmaciji Kluba generala i admirala u proteklom periodu.

Spomen medalje srpskih ratnika 1914-1918 za  izvanredan doprinos uspehu Međunarodne naučne konferencije o Prvom svetskom ratu u organizaciji Kluba generala i admirala Srbije i Međunarodnog konsultativnog komiteta organizacija rezervnih oficira, Održanoj u Beogradu aprila 2014.godine u Begradu uručena je akademiku Dragoljubu Živojinoviću,članu Organizacionog odbora Međunarodne konferencije, inače predsedniku Odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata i brigadnom generalu Siniši Radoviću, načelniku Kabineta ministra odbrane.

Svečanost je završena uz skroman koktel. Bila je to još jedna prilika za druženje, prebiranje po uspomenama na ljude, minula vremena i događaje.

pukovnik Zvonko Pešić

 

 

 

OBRAĆANJE GENERALA DIKOVIĆA

 DUS_0824

Gospodine ministre, uvaženi članovi Kluba generala i admirala, dragi prijatelji. Dozvolite mi da u ime pripadnika našeg ministarstva i vojske, svim članovima Kluba generala i admirala čestitam jubilej, deset godina od formiranja Kluba. Imati Klub u kome su okupljeni takvi ljudi, ozbiljan je resurs ne samo za Ministarstvo odbrane i za Vojsku Srbije, nego i za državu u celini. Vi ste za prethodnih deset godina uspeli da izgradite časno ime Kluba i da postanete ozbiljno i relevantno udruženje koje ponosno neguje vojničke i slobodarske tradicije naše zemlje i koje ima potencijal da ukoliko i kada to zatreba da svoj doprinos odbrambenoj sposobnosti Srbije.

Po najnovijim istraživanjima, naša vojska prva je po poverenju građana danas. Za nas vojnike, to je čast i priznanje i podstrek za dalji rad, ali i dodatna odgovornost da u tom radu budemo dostojni ukazanog poverenja slavnih predaka i prethodnika i časnog vojničkog poziva. Kada god razgovaramo u ministarstvu i vojsci sa ljudima, uvek ističemo da ovakvo poverenje u vojsku nije proizvod samo našeg rada danas i ljudi koji su danas u našem ministarstvu i vojsci. To je dugogodišnji i višedecenijski rad svih onih koji su bili pre nas su u ovim institucijama i organizacijama i koji su i te kako dali veliki doprinos, stvorili odličnu osnovu i nama omogućili da dalje izgrađujemo svoje sposobnosti u skladu sa izazovima bezbednosti i u skladu sa mogućnostima. Zbog toga, vama svima i posebno članovima Kluba generala i admirala veliko poštovanje svih pripadnika ministarstva i naše vojske zbog vašeg dela koje ste i tragova koje ste i te kako ostavili u sistemu odbrane. Kada govorimo o bezbednosnim izazovima i izdancima oni su i danas prisutni posle svih ovih burnih višedecenijskih događaja, na ovim prostorima. Nevojne pretnje, vojne pretnje, zveckanje oružjem, prikrivene opasnosti i te kako usložnjavaju bezbednosnu situaciju i zahtevaju da danas budemo dovoljno mudri i sposobni da branimo interese Republike Srbije, a ministarstvo i Vojska Srbije jeste garant bezbednosti svih građana Republike Srbije i naše države u celini.

Siguran sam da postoji i prostor i zajednički interes da se saradnja Ministarstva i Vojske sa Klubom generala i admirala intenzivira i proširi. Unapred zahvaljujem, svim članovima Kluba, koji su i danas iako u penziji, uvek spremni da pomognu svojoj vojsci i mlađim kolegama. Vaši saveti, vaše iskustvo, i posebno ono što zapišete i objavite, za nas koji nastavljamo putem koji ste i vi gradili i određivali mu pravac, predstavljaju dragocen izvor činjenica i mudrosti.

Još jednom, srećan jubilej.

 

KAKO SMO FORMIRALI KLUB

general potpuikovnik Momčilović Momčilo

 

Imam osobito zadovoljstvo da vas sve povodom desedogodišnjice formiranja Kluba generala i admirala ukratko informišem, u svojstvu tadašnjeg predsednika Inicijativnog odbora za formiranje Kluba, o sprovedenim aktivnostima Odbora na formiranju Kluba.

Kao što vam je poznato inicijativa i potreba za formiranje jedne asocijacije generala i admirala trajala je dosta dugo, unazad dvadeset godina. I pored nekoliko pokušaja za formiranje strukovne-staleške asocijacije generala i admirala, uvek je bilo stavova i mišljenja, kako vojnih, tako i političkih struktura, koje su onemogućavale konstituisanje takve asocijacije. Grupa generala i admirala je početkom 2005. ponovo,  uz maksimalne napore, pokušala da obnovi inicijativu i konačno formira vanstranačko, strukovno, staleško udruženje građana pod nazivom Klub generala i admirala.

Na njihovu inicijativu početkom 2005, fiormiran je inicijativni odbor, a tadašnji ministar odbrane gospodin Prvoslav Davinić prihvatio je predlog i donio odluku kojom je regulisao način, postupak i nosioce poslova konstituisanja kluba generala i admirala.

U inicijativni odbor određeni su generali i admirali:

 1. Momčilović Momčilo za predsednika inicijativnog odbora
 2. Kosovac Slobodan
 3. Đokić Ivan
 4. Stojmirović Ljubiša
 5. Pavlović Milivoje
 6. Karajović Milan
 7. Terzić Zlatoje
 8. Nikolić Stamenko
 9. Petrović Branislav
 10. Grujić Radomir
 11. Gojović Radomir
 12. Škorić Radoslav

DUS_0748

Odlukom ministra odbrane pov.br. 78-3 od 17. januara 2005. naloženo je Generalštabu i Ministarstvu odbrane da obezbede prostorije za rad Kluba u tada „Centralnom domu Vojske Srbije i Crne Gore“, sekretara Kluba – profesionalno civilno lice u sastavu Doma, materijalno-tehnička sredstva za rad Kluba (računar, telefon, inventar i dr.) kao i da pruže stručnu pomoć u radu Kluba.

Obzirom da je bilo predviđeno da prostorije za rad Kluba bude obezbeđene do početka februara, Inicijativni odbor je nekoliko puta morao da interveniše kod načelnika Generalštaba i ministra odbrane. Do konstituisanja Kluba 30. juna 2005. prostorije nisu bile obezbeđene već je to urađeno dva meseca kasnije.

Od konstituisanja do formiranja Kluba Inicijativni odbor je održao 12 sastanaka. U sklopu izrade osnovnih dokumenata za rad Kluba, odbor je konsultovao više od 50 generala i admirala. Usaglašavanje i izrada nacrta osnovnih dokumenata trajala je više od 5 meseci. Do konsitituisanja Kluba odbor je uradio nacrt sledećih dokumenata:

 1. Statut Kluba generala i admirala
 2. Poslovnik o radu Skupštine Kluba
 3. Kodeks profesionalne etike generala i admirala
 4. Pravilnik o radu statutarne komisije
 5. Pravilnik o radu suda časti
 6. Odluku o osnivanju Kluba
 7. Pravilnik o raspolaganju finansijskim sredstvima Kluba
 8. Pravilnik o radu nadzornog odbora

Po konstituisanju Skupštine Kluba predsednik Skupštine je ovlašćen da izvrši upis Kluba u registar kod nadležnih državnih organa za vođenje registra udruženja građana, a na osnovu članova 30. i 31. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana.

Po završenom konstituisanju Savet Kluba je imao obavezu da izradi:

 • Članske karte
 • Pečat i štambilj
 • Otvori žiro račun i
 • Reguliše doznake članarine preko Fonda SOVO i Računskog centra MO.

Konstituisanjem Kluba i Skupštine kao najvišeg organa prestao je sa radom Inicijativni odbor za formiranje Kluba. Njegovu ulogu u daljem radu preuzeo je Savet Kluba, a kasnije Izvršni odbor i Sekcije kluba.

Na kraju zahvaljujem se svim članovima  Inicijativnog odbora u lično ime i nadam se u ime svih članova našeg Kluba.

 

 

 

DESET GODINA KLUBA GENERALA I ADMIRALA SRBIJE

general pukovnik dr Vidoje Pantelić

Poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine generale, gospodo oficiri i generali, poštovani gosti, čast mi je da vas najsrdačnije pozdravim u ime članova  Kluba na današnjoj svečanoj Skupštini posvećenoj desetoj godišnjici našeg rada.

Jubileji su idealna prilika da se u miru i bez euforije analizira jedan duži period delovanja i rezultati postojanja  neke organizacije, a zarad budućnosti. Naš Klub generala i admirala Srbije rođen je pre deset godina, 30. juna 2005. godine.  Klub je formiran sa namerom, ciljano, a ne spontano. Nastao je sinergijskim metodom aktivnog i penzionisanog generalskog i admiralskog kora Vojske Jugoslavije u trenucima osnivanja. Zamišljen je kao nestranačka, nepolitička, profesionalna i strukovna organizacija, sa ciljem iskorišćenja ogromnog umnog i visoko obrazovanog,  ekspertskog potencijala generalsko-admiralskog kadra, godinama profilisanog od najnižih  do najviših položaja u sistemu odbrane. I korišćenje njihovih potencijala u osmišljavanju i razvoju sistema odbrane, saobrazno novonastalim uslovima u državi, Saveznoj Republici Jugoslaviji, prilagođeno geopolitičkoj i ekonomskoj filozofiji novog svetskog poretka.

Od formiranja 30. juna 2005. godine do danas, Klub je prošao kroz tri faze u svome radu. Samo doslednim pridržavanjem usvojenih programskih opredeljenja i uz ogromne napore izabranih organa i jedinstva članstva Kluba iz godine u godinu smo bili sve jači i čvršći da istrajemo u svome naumu i svojim ciljevima postojanja.

Prva je faza konsolidacije, započinje od formiranja i organizovanja strukturne i funkcionalne osnove Kluba i traje oko pet godina. Odmah po formiranju,   aktivni generali i admirali jedinstveno, po odluci ministra odbrane, izlaze iz Kluba. Klub i njegova istupanja u javnosti su izloženi neprekidnim pritiscima, kritici, potcenjivanju i lažnim optužbama za političko delovanje, jednostavno rečeno izloženi smo medijskoj i svakoj drugoj „satanizaciji“. Neki ga čak nazivaju „paravojnom komandom“ koja bi mogla prerasti u neki para General-štab, koji bi verovatno mogao osujetiti planove  novim reformatorima političko-ekonomskog, a posebno odbrambenog sistema. Zbog toga, od samog osnivanja, Klub im nije išao u prilog. Naši članovi, časni generali i admirali iz redova partizana u Drugom svetskom ratu, do hrabrih komandanata u ratu sa NATO agresorom 1999. godine, vrhunski obrazovani, profesionalni i autoritativni preko noći postaju neznalice, gubitnici, nesposobnjakovići, ideopoklonici komunizma i slično. I to što je tada urađeno u celini sa vojnom profesijom, kako sa aktivnim tako i sa penzionisanim kadrovima, ne znam da li je još negde zabeleženo na tako nečastan i potcenjivački način. Klubu je uskraćena svaka saradnja i pristup vojnim strukturama i oduzete su mu prostorije za rad u Domu vojske, kao i birotehnička podrška,  dodeljena  pri formiranju odlukom MO. Iza  toga su aktivno stajali  i neki naši do jučerašnji saborci, kolege ili potčinjeni, samo iz njima poznatih razloga.

U ovom periodu promenom naziva države menja se dva puta i ime kluba. Održava se prvi okrugli sto na temu Agresije NATO sagledavanjem uzroka, karaktera i posledica krize na Kosovu i Metohiji, i objavljujemo svoju prvu knjigu sa te rasprave. Ovaj period su na plećima izneli naši drugovi izabrani u rukovodeće organe na Osnivačkoj skupštini na čelu sa prvim predsednikom Skupštine Kluba, general pukovnikom Spasojem Smiljanićem, koga u drugom izbornom periodu zamenjuje general-potpukovnik Ljubiša Stojimirović. U ovom periodu u Klubu je bilo u proseku oko 180 do  190 članova. Sa formiranjem Kluba radi efikasnijeg rada u Nišu je osnovana podružnica Kluba, koja okuplja generale koji tamo žive, i koja neprekidno, sinhrono i uspešno doprinosi radu Kluba.

Druga faza bi bio period stabilizacije, kada homogeno i aktivno nastavljamo borbu za vraćanje statusa Kluba za koji smo se opredelili uz prilagođavanje organizacije i metoda rada, zarad očuvanja Kluba i čuvanja ugleda profesije i etike članstva. Klub nastavlja da radi i u veoma teškim uslovima, zahvaljujući podršci koju je dobio u SUBNOR Srbije, na čijem čelu je tada bio pokojni  general-major Slavko Popović, a kasnije takođe pokojni, profesor Miodrag Zečević, počasni član Kluba. Imali smo i pritisaka da promenimo ime, kako u nazivu ne bi stajalo ime države Srbije.  Održava se drugi okrugli sto na tematiku Vojska Jugoslavije u odbrani od NATO agresije sa ciljem očuvanja istine za budućnost, svedočanstvima živih učesnika rata. Za desetogodišnjicu obeležavanja agresije na SRJ Klub predstavlja trotomni zbornik svedočanstava o istoj. Tiraž od 1000 primeraka je davno rasprodat. U ovom periodu je odštampano i naše kapitalno delo biografija generala i admirala Srbije 1981.- 2011.

Klub postaje  kolektivni član u dve respektivne organizacije, SUBNOR Srbije, i Udruženju vojnih penzionera, (UVPS) koje je reprezentativno udruženje penzionerske populacije bivših starešina. Naši članovi su birani u predsedništvo i organe Republičkog SUBNOR-a u Skupštinu UVPS i u Udruženju ratnih i mirnodopskih invalida. U ovom periodu klub se značajnije omasovljuje, a članovi postaju i novo penzionisani generali Vojske Srbije. I neki od njih se aktivno i stvaralački prihvataju angažmana i rada u organima Kluba. Proširuje se saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji, sa kojima uspešno sarađujemo na zadacima koji su nam zajednički. Naši članovi su redovni učesnici međunarodnih i drugih okupljanja povodom godišnjica NATO agresije pod sloganom „Da se ne zaboravi“, koje organizujemo godišnje sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih i SUBNOR Srbije.  Predsednik Kluba u ovom periodu je neumorni general-potpukovnik Ljubiša Stojimirović, sve do iznenadne smrti marta prošle godine.

Treća faza je u toku, to je  period šire aktivizacije i izlaska na domaću i međunarodnu scenu i otpočinje 2013. godine. U ovom periodu uspostavlja se ponovo prekinuta saradnja sa Ministarstvom Odbrane , preko Uprave za standard tradiciju i veterane.  Odlukom ministra odbrane  iz januara  2014. godine, Klub je konačno ponovo dobio prostorije za rad u Domu VS. Članovi Kluba su, uz pomoć ministarstva i general-štaba, u cilju upoznavanja sa sistemom odbrane Republike Srbije, obišli više jedinica , ustanova  i komandi VS, a isto organizuje i podružnica u Nišu sa Komandom KoV. Početkom godine treću godinu za redom  sa Upravom za tradiciju, standard i veterane definišemo godišnji plan međusobne saradnje.

Učlanjenjem u međunarodnu oficirsku veteransku organizaciju pod nazivom „Međunarodni konsultativni Komitet organizacija oficira u rezervi i penziji“ (MKK) Klub izlazi na međunarodnu scenu. Plod ove saradnje jeste organizovanje Regionalnog saveta MKK za jugoistočnu Evropu, sa sedištem u Beogradu, čiji predsednik je naš član. Potpisivanjem protokola o saradnji uspostavlja se  neposredna saradnja sa još šest oficirskih veteranskih organizacija susednih evropskih država: Bugarske, Crne Gore, Češke,Makedonije, Republike Srpske i Slovačke. Danas zahvaljujući člannstvu u MKK Klub ima neposredan kontakt sa 29 veteranskih organizacija iz 28 zemalja i zajedno nastupamo na međunarodnom planu u borbi protiv terorizma svake vrste i za očuvanje mira u svetu.

U ovom periodu se održava još jedan okrugli sto sa tematikom agresije, i štampa se četvrti tom Zbornika o agresiji. A u saradnji sa Predsedništvom MKK u aprilu 2014. godine organizovali smo međunarodnu naučnu konferenciju posvećenu 100. godišnjici Prvog svetskog rata, kada su naši gosti bili predstavnici oficirskih veteranskih organizacija iz 19 zemalja sveta, kao i potpredsednik Svetske veteranske organizacije sa sedištem u Parizu.Sa konferencije je urađen film i u časopisu „Oficirsko bratstvo“ broj 6/2014. objavljeni su  sažeci istupanja na konferenciji na ruskom i engleskom jeziku. Promocija filma i časopisa održana je u Beogradu, u aprilu 2015. godine, sa pozorišnom predstavom „Solunci govore“, upriličenu u saradnji sa Alademijom umetnosi Beograd . Pripremljen je za štampu na srpskom jeziku zbornik radova i diskusija sa ove konferencije, koji će biti odštampan u skladu sa našim  finansijskim mogućnostima.

Članstvo kluba je i pored odliva usled smrti postepeno povećavano da bi u Klubu sada bilo 237 stalnih članova, sa tendencijom daljneg povećanja.

Vreme će teći, zbivanja u svetu i našoj zemlji će se smenjivati velikom brzinom. Konfrotacije i mišljenja najčešće će zavisiti od odnosa na međunarodnoj sceni. Veliki akteri će uvek na prvo mesto stavljati svoje interese. U međunarodnim odnosima, umesto mekog pristupa u ostvarenju ciljeva,  sve više će se primenjivati svi oblici i mogućnosti primene sile i prinude u ostvarenju ciljeva, takozvanim transformacionim ili hibridnim metodama. Male zemlje, poput naše, često će biti meta potkusurivanja među velikima. Učeni svojom istorijom i poštujući ogromne žrtve i žrtvovanja naših predaka,uvažavajući pravo drugih na njihovu tradiciju, mi u Klubu moramo ostati verni principima neutralnosti  i samostalnosti, ne skrnavljeći ideale čojstva i junaštva kojim smo vekovima zadajani. Naš zadatak je da ne podlegnemo dnevno političkim i drugim pritiscimakojima smo svakodnevno izloženi.

Zalagaćemo se istinu, kada je potrebno i za kritički odnos prema svakome, zasnovan na neoborivim činjenicama i zakonitostima, nikako za kritizerstvo. Ne trebamo biti nikome podrška ili sredstvo za postizanje njegovih ciljeva. Iskreno, odvažno i hrabro ćemo se zalagati za istinu i za podršku svima koji budu istrajavali na putu očuvanja istinskih nacionalnih i ljudskih društvenih vrednosti odnosno za slobodu i suverenost Republike Srbije. Zalagaćemo se za širenje i dokazivanje istine u slučajevima podlih podmetanja i pokušaja menjanja javnog mnjenja ili istorije našeg naroda. Bilo kada se radi o društvenim ili državnim vrednostima, bilo u pojedinačnim nasrtajima na pojedince, sa zadatim ciljevima opet destrukcije države i državnosti. Svim dobronamernim institucijama nudimo ruku saradnje i dobrih namera, koji su u okviru naših ciljeva delovanja.

Uporno ćemo istrajavati na vrednovanju tradicija i čuvanju uspomena na najsvetlije događaje i pojedince iz istorije našeg naroda i naše države. Potsticaćemo izdavačku aktivnost i afirmisanje Kluba kroz pisanu reč i video zapise, uz učešće na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima i drugim formama iskaza pozitivnih događanja.

DUS_0747

U socijalnom i statusnom domenu, zajedno sa udruženjima gde smo kolektivni članovi, nastavićemo da sprovodimo aktivnosti od interesa za naše članstvo. Ostajemo otvoreni za saradnju sa svima koji tu saradnju istinski žele i podržavaju. Organizacije sa kojima sarađujemo i oblike saradnje mi biramo saglasno našim Programskim ciljevima. Saradnja u zemlji, pored već uspostavljene, značajno se može proširivati sa drugim udruženjima koja baštine tekovine slobode i kontinuiteta naše državnosti. Nastavićemo trend saradnje sa visoko naučnim, obrazovnim i kulturnim institucijama.

U odnosu na državne institucije, naš osnovni cilj će ostati saradnja sa svima iz oblasti odbrane , a posebno sa Ministarstvom odbrane i  Vojskom Srbije, našim prirodnim ishodištem.

Nastavićemo saradnju sa međunarodnim oficirskim organizacijama, sa kojima je do sada saradnja uspostavljena, uz naše punopravno i uvaženo prisustvo u tim organizacijama i u saradnji s  njima. U ovom delu nije realno očekivati dalje značajnije  proširenje u budućem zbog finansijskih ograničenja. U uspostavljanju ove saradnje  idološka,  regionalna ili blokovska opredeljenja kao i istorijski odnosi nisu prepreka za saradnju, tamo gde nam se ciljevi podudaraju. Saradnja će se temeljiti na međusobnom uvažavanju i poštovanju.

Istrajavaćemo na principima doslednosti kod javnih institucija za poštovanje prava vojne penzionerske i veteranske populacije. Svakom članu su vrata kluba otvorena u pomoći oko rešavanja njegovih statusnih ili drugih ličnih problema. Medijska prezentacija našeg rada još nije na nivou koji bi želeli, ali i na tom polju u zadnje vreme su vidni pomaci.Nastavićemo ustaljenu praksu obilaska starijih članova kao i organizovanja komemorativnih skupova i pomoći porodicama preminulih drugova.

Ovo  treba da bude podsticaj svakom od nas na stalan i nesebičan angažman za opšte dobro i rad našeg Kluba. Svaki pojedinac koji se je do sada posebno angažovao kroz naše organe zaslužuje duboko poštovanje i zahvalnost za utrošeno vreme, intelektualni i svaki drugi angažman na zajedničku korist, a svaki naš član priznanje za podršku i očuvanje Kluba.

 

 

Predstavljanje Monografije «Klub generala i admirala Srbije 2005-2015»

kontraadmiral Boško Antić glavni i odgovorni urednik

 

Imam posebnu čast i zadovoljstvo da pred ovim cenjenim skupom, kao autor i glavni i odgovorni urednik,  predstavim monografiju «Kluba generala i admirala Srbije 2005-2015. godine».

Ideja o izradi ovog dela začela se pre dve godine, a realizacija je bila otežana usled nedostatka dokumentacije koja je nestala  u vreme kad je Klub bio primoran da napusti Dom Vojske Srbije. Izlaz je nađen u korišćenju raspoložive dokumentacije, podataka objavljenih na sajtu Kluba i sačuvanih dokumennata kod general-potpukovnika Momčila Momčilovića, general-majora Dušana Vojvodića, general-pukovnika dr Vidoja Pantelića… I tako kockicu po kockicu sklopljen je mozaik koji Vam je danas uručen.

DUS_0808

U ovom delu, na 192 strane, smešten je desetogodišnji rad našeg udruženja, koje je prošlo kroz tri faze svog funkcionisanja. Da se čitaocu predoče uslovi u kojima je Klub funkcionisao i ciljevi koje je ostvario  u te tri faze potrudili su se general-pukovnik dr Vidoje Pantelić – uvodnom rečju kao aktuelni predsednik Skupštine Kluba, general-potpukovnik Momčilo Momčilović kao predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje Kluba, general-pukovnik Spasoje Smiljanić – prvi predsednik Skupštine Kluba i general-potpukovnik Stamenko Nikolić – član Inicijativnog odbora za osnivanje Kluba svojim uvodnim tekstovima, koji se međusobno dopunjuju i svaki od njih daje čitaocu sliku Kluba.

U poglavlju «Klub generala i admirala Srbije» dati su podaci o članstvu i organizaciji Kluba, uz obradu uloge i zadataka organa Kluba – Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije, Suda časti i Podružnice Kluba u Nišu.

U tezi «Članstvo», posebno su istaknuti počasni članovi Kluba i spisak naših članova koji su preminuli u ovih deset godina i sa kojima smo se dostojno oprostili.

U tezi «Izvršni odbor» dati su uloga i zadaci Sekcija (za politiku odbrane, za saradnju i informisanje, za sistemska i statusna pitanja i za tradicije) i  Izdavačkog saveta.

Poglavlje «Saradnja sa institucijama i organizacijama u zemlji» obuhvata saradnju sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, saradnju sa institucijama i udruženjima građana i saradnju sa sredstvima javnog informisanja.

Poglavlje «Međunarodna saradnja» obuhvatilo je sve aktivnosti Kluba u saradnji sa srodnim međunarodnim organizacijama, težišno onim učlanjenim u Međunarodni konsultativni komitet organizacija oficira u rezervi i penziji» čiji je aktivni član i naš Klub, pored još 28 članova iz zemalja sa svih kontinenata. Klub je u punopravno članstvo primljen na Trećem zasedanju u Astani, glavnom gradu Kazahstana. Naš predsednik Skupštine Kluba je po funkciji jedan od potpredsednika ovog Komiteta, a u Beogradu je 24. aprila 2014. godine održana konstitutivna sednica Regionalnog saveta ovog Komiteta za Jugoistočnu Evropu, čije sedište treba da bude u Beogradu u na.čijem čelu je naš predsednik Skupšine Kluba.

U posebnom poglavlju «Učešće članova Kluba u odbrani optuženih pred Haškim tribunalom» uz tekst koji je napisan uz pomoć general-majora Borislava Đukića, navedena su i saopštenja koja je Klub davao za javnost reagujući na oštre presude Srbima i oslobađanja od optužbi hrvatskih generala i Ramuša Haradinaja.

Negovanju slobodarskih tradicija naših naroda Klub generala i   admirala posvećuje posebnu pažnju  i učestvuje u svim obeležavanjima značajnih događaja iz naše bogate istorije, pesebno poslednjih 100 godina. Toj aktivnosti je posvećeno posebno poglavlje.

Klub je organizovao samostalno ili u saradnji sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih SUBNOR-om i Međunarodnim konsultativnim komitetom organizacija oficira u rezervi i penziji niz naučnih skupova i svi su oni kraće ili šire prestavljeni u poglavlju «Naučni skupovi», među kojima treba pesebno istači tri skupa na temu «Vojska Jugoslavije u odbrani od agresije NATO 1999. godine» u organizaciji Kluba, Međunarodnu naučnu konferenciju «Prvi svetski rat – uzroci, povod, pouke, posledice i sadašnjost» koju je Klub organizovao zajedno sa Međunarodnim konsultativnim komitetom organizacija oficira u rezervi i penziji u Beogradu i Međunarodnu konfrenciju «Globalnim mirom protiv globalnog intervencionizma i imperijalizma» u saradnji sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih u SUBNOR-om…

U poglavnju «Reagovanja, poruke, komentari i predlozi» izloženo je ono na šta je Klub  reagovao na događaje upućujući javnosti i nadležnim državnim i vojnim nosiocima vlasti kroz saopštenja za javnost, poruke, predloge… Nažalost, nije bilo moguće sve navesti, a navedeno je ono najvažnije.

U poglavlju «Izdavačka delatnost» navedena su izdanja Kluba, kao i ona sa zajedničkih skupova.

U prilozima dat je Kodeks članova Kluba…, Amblem i priznanja Kluba sa spiskom svih onih kojama su dodeljena, Pokloni i priznanja Klubu i Spisak članova Kluba sa stanjem 1, maja 2015. godine.

Monografija je ilustrovana izvesnim brojem fotografija. Nažalost, nismo mogli iz finansijskih razloga da one budu i koloru, iako je prva varijanta rukopisa bila pripremljena za to.

Kao autor i glavni i odgovorni urednik zahvaljujem se svima onima koji su mi pomogli da ovaj komplikovani posao u ograničavajućim oklonostima privedem kraju.

Svestan sam da ima i nedostataka, ali drugi put će ih biti manje, jer sada postoji polazna osnova za usavršavanje.

Svu učesnici u radu su navedeni su  u impresumu.

 

GENERALSKE MEDALJE „SRPSKI CAR DUŠAN SILNI“

I JUBILARNE ZAHVALNICE

 

Na osnovu člana 18. Statuta i člana 3. i 8 .Pravilnika o vrstama priznanja i kriterijumima za njihovu dodelu,Izvršni odbor Kluba generala i admirala Srbije doneo je odluku da se povodom jubilarne 1o.godišnjice Kluba dodele prve medalje srpskih generala i admirala

 

„SRPSKI CAR DUŠAN SILNI“.

Najviše priznanje Kluba za izvanredne rezultate u radu i afirmaciji Kluba u zemlji i inostranstvu dodeljuje se:

1.general-potpukovniku MOMČILU MOMČILOVIĆU

predsedniku Inicijativnog odbora i osnivača Kluba,

2.general-pukovniku SPASOJU SMILJANIĆU

prvom predsedniku  Skupšine Kluba

3.general-potpukovniku LJUBIŠI STOJIMIROVIĆU

drugom predsedniku Skupštine Kluba /posthumno/

4.general-pukovniku VIDOJU PANTELIĆU

trećem predsedniku Skupštine Kluba

5.general-potpukovniku JOVANU MILANOVIĆU

6.general-potpukovniku  STAMENKU NIKOLIĆU

7.general-potpukovniku ZLATOJU TERZIĆU

8.general-potpukovniku  RADOVANU TOMANOVIĆU

9.kontraadmiralu BOŠKU ANTIĆU

10.general-majoru DUŠANU VOJVODIĆU

11.general-majoru  VLADIMIRU PEJAKU

12..general-majoru PETRU TRKULJI

13.general-majoru BRANKU FEZERU

14.general-majoru RADOSLAVU ŠKORIĆU

 

Odluku saopštiti i priznanja uručiti na svečanom skupu povodom jubilarne 10.godišnjice od osnivanja Kluba generala i admirala Srbije

25.juna 2015.

 

SPOMEN MEDALJA SRPSKIH RATNIKA

DUS_0784

 

DUS_0923

Spomen medalju Srpskih ratnika 1914-1918-Sto godina od velikog rata za izvanredan doprinos uspehu Međunarodne naučne konferencije o Prvom svetskom ratu u organizaciji Kluba generala i admirala Srbije i

Međunarodnog konsultativnog komiteta organizacija rezervnih oficira

Održanoj u Beogradu aprila 2014.godine u Begradu uručiti:

 

 1. akademiku DRAGOLJUBU ŽIVOJINOVIĆU,članu Organizacionog odbora Međunarodne konferencije,predsedniku Odbora Srpske akademije nauka i    umetnosti za obeležavanje 100.godišnjice Velikog rata,
 2. brigadnom generalu SINIŠI RADOVIĆU načelniku kabineta ministra odbrane.

 

 

Na osnovu člana 18. Statuta i člana 7. Pravilnika o vrstama priznanja i kriterijumima za njihovu dodelu,Izvršni odbor Kluba generala i admirala Srbije odlučio je da se povodom jubilarne 10.godišnjice Kluba za saradnju i afirmaciju Kluba dodele

ZAHVALNICE

sledećim državnim i vojnim organizacijama,udruženjima građana i

zaslužnim ličnostima:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2185f5f6-1b42-11e5-adf6-00163e135009

 

DUS_0988

DUS_1045

 1. Ministarstvu odbrane – primio ministar Bratislav Gašić
 2. Generalštabu Vojske Srbije – primio načelnik general Ljubiša Diković
 3. SUBNOR-u Srbije – primio predsednik Dušan Čukić
 4. Srpskoj akademiji nauka i umetnosti – primio akademik Drgoljub Živojinović
 5. Univerzitetu u Beogradu
 6. Beogradskom forumu za svet ravnopravnih – primio predsednik Živadin Jovanović
 7. general-majoru Mirku Starčeviću
 8. general-majoru Momiru Stojanoviću
 9. general-majoru Branku Gajiću
 10. pukovniku Slobodanu Stojanoviću
 11. pukovniku Branislavu Glušici
 12. potpukovniku Biljani Pašić
 13. zastavniku Srđanu Grčić
 14. Oliveri Miletović, urednici TV Palma plus
 15. Jeleni Đorđević, Kulturni centar Kruševac
 16. Živoradu Smiljaniću, predsedniku opštine Apatin
 17. Organizaciji rezervnih starešina opštine Apatin – primio predsednik pukovnik Željko Obradović
 18. Gradskom odboru SUBNOR-a grada Beograda
 19. Udruženju „Milutin Milanković“ – primio predsednik Slavko Maksimović
 20. Medija centaru „Odbrana“ – primio pukovnik Stevica Karapandžin
 21. Televiziji Most,Novi Sad – primio glavni i odgovorni urednik Dragan Đukanović
 22. glasilu UVP „Vojni veteran“ – primio pukovnik Zvonko Pešić
 23. Milenu Čuljiću, akademskom slikaru, za velike međunarodne  izložbe koje obilaze i zemlju i svet
 24. Dušanu Vojvodiću mlađiem, glavnom dizajneru generalske medalje „Srpski car Dušan silni“, amblema i značke Kluba generala i admirala Srbije
 25. Aleksanadaru Tontiću, generalnom direktoru firme ALVETO, proizvođaču Spomen medalje srpskih ratnika i značke Kluba
 26. Žarku Tripkoviću, generalnom direktoru firme GOSI, proizvođaču Medalje srpskih generala „Srpski car Dušan Silni“.

Odluku saopštili i priznanja uručiti na svečanom skupu povodom jubilarne 10. godišnjice od osnivanja Kluba generala i admirala Srbije 25.juna 2015.

Predsednik Skupštine Kluba

general-pukovnik

dr Vidoje Pantelić

 

Izveštaje pripremio PRESS centar

Kluba generala i admirala Srbije

 Galerija