Надзорни одбор Клуба

Надзорни одбор надзире располагање финансијским и материјалним средствима Клуба у складу са Правилником о располагању финансијским и материјалним средствима.

Надзорни одбор чине председник и два члана.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о финансијско-материјалном пословању Клуба и шестомесечно председнику Скупштине.