Секција за статусна и социјална питања

 

Секција је формирана на основу  члана 22. Статута Клуба, а њени основни задаци су: праћење стања у области статусних и социјалних питања чланова Клуба и пружање помоћи у решавању насталих проблема; сарадња са Управом за традицију, стандард и ветеране МО у припреми предлога закона и подзаконских прописа којима се регулишу статусна питања пензионисаних војних лица; прикупљање и анализа искустава из ове области у земљама у окружењу и шире и могућностима примене истих у нашој земљи; учешће у спровођењу одредаба Правилника о поступању Клуба у случају смрти члана Клуба.

 

У претходном периоду секција се бавила питањима из годишњег Плана рада са тежиштем на даљој и непосредној сарадњи са Управом за традицију, стандард и ветеране МО, другим управама МО и ГШВС, УВПС и СУБНОР-ом, као и даље актуелним питањем усклађивања војних пензија за 11,06% од 01.01.2008. године. Заједничким напором, ово питање је доведено до коначног позитивног решења.

 

У наредном периоду Секција ће наставити праћење усклађивања пензија; актуелизирати питање враћања пензијског осигурања у Фонд СОВО; инсистирати на регулисању питања ношења свечане униформе на војним и државним свечаностима и редовном пружању помоћи породицама умрлих чланова Клуба.