О нама

КЛУБ ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

Клуб генерала и адмирала Србије (у даљем тексту – Клуб) формиран је на иницијативу одбора у чијем саставу је било једанаест пензионисаних и активних генерала. Министар одбране Србије и Црне Горе подржао је ту иницијативу и својом одлуком бр.72-8 од 17. јануара 2005. године створио услове за рад иницијативног одбора, а касније и Клуба. Оснивачка скупштина одржана је 30. јуна 2005. године, па је и Дан Клуба 30. јуни.

Први назив Клуба био је Клуб генерала и адмирала Војске Србије и Црне Горе. Клуб је регистрован по важећим законима Републике Србије као нестраначко, неполитичко и непрофатибилно удружење грађана. Има обележја струковног удружења. Има свој Статут, Кодекс и друга документа која регулишу рад Клуба. Клуб се финансира средствима чланарине, донацијама пријатеља Клуба и из других извора у складу са важећим прописима.

Клуб је ванстраначко удружење генерала и адмирала Србије, основано ради очувања и неговања слободарских традиција Србије и очувања угледа и етике генерала и адмирала, доприноса одбрамбеној способности земље, заштити угледа генералског кора, њиховог друштвеног статуса и остваривања културно-рекреативних и других потреба. (чл.2, Статута).

Чланови Клуба могу бити генерали и адмирали Војске Србије, генерали и адмирали којима је престала професионална војна служба, генерали у резерви и официри који су били на генералском – адмиралском положају. Одлуком Скупштине Клуба могу се примити и почасни чланови независно од њихове професије или чина. Чланство у Клубу је добровољно, стиче се потписивањем приступнице. Првог јуна 2015. године Клуб је имао 236 редовних чланова, или, близу три четвтине од укупног броја генерала и адмирала који примају пензију у Републици Србији. Сада у Клубу нема чланова који су у активној служби Војске Србије. Почасни чланови су генерал-пуковници Леонид Ивашов и Виктор Михаилович Заварзин из РФ. Почасни чланови Клуба, за живота, били су француски генерал Пјер Мари Галоа и проф. др Миодраг Зечевић, председник СУБНОР-а Србије.

Клуб има једну подружницу са седиштем у Нишу која окупља и координира рад двадасет два генерала и адмирала чија су места боравка у Нишу или њему гравитирају.

Органи Клуба су: председник, Скупштина, председник Скупштине, Извршни одбор, Надзорни одбор, Статутарна комисија и Суд части.

Седиште Клуба је у Београду, Браће Југовића 19.