ISPRAVKE I DOPUNE KNJIGE GENERALI I ADMIRALI SRBIJE NAJKASNIJE DO 1.SEPTEMBRA

Na zajedničkoj sednici Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije i Uređivačkog odbora biografskog rečnikaGenerali i admirali Srbije 1981-2011“ odlučeno je da se ispravke i dopune biografskog rečenika pripreme za štampu najkasnije do 1. septembra, a štampaju do godišnje Skupštine Kluba oktobra ove godine. 

slika-1712U dopunama knjige biće objavljene biografije generala i admirala koje su stigle u redakciju posle štampanja knjige u maju prošle godine i one koje stignu do 1. septembra ove godine. Za ispravke dolaze u obzir samo eventualne materijalne i bitne slovne greške na koje su ukazali ili pismeno ukažu ličnoasti objavljene u knjizi, članovi njihovih porodica, ili potomci čija se imena pominju u knjizi.

Pozivamo sve zainteresovane generale i admirale unapređene u vremenu od 1981-2o11 godine čije biografije nisu objavljene u knjizi da najakasnije do 1. septembra dostave tekst i fotografije radi  objavljivanja. Njihova imena navedena su na strani 454, a kriterijumi za učešće na strani V biografskog rečnika „Generali i admirali Srbije 1981-2011“.

Obim i sadržaj teksta za objavljivanje možete videti iz pomenute knjige. Biografija ne može da bude duža od 3 strane sa novinarskim proredom.

Nove biografije i predloge za ispravke slati na adresu:

Klub generala i admirala Srbije
11 000 Beograd
Savski trg 9/4