SKUPŠTINA BORACA REPUBLIKE SRPSKE

 

 

U Bijeljini je 22. juna ove godine održana Radna sednica Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske (BORS). Skupštini su prisustvovali i predstavnici Kluba generala i admirala Srbije general-major u penziji dr Vinko Pandurević i general-major u penziji Vukajlo Čađenović.

 Skupština je razmatrala aktuelna pitanja i probleme boračke organizacije RS u celini, sa posebnim osvrtom na status BORS-a kao organizacije od javnog značaja, prava boraca, te aktuelnu političku situaciju u RS.

Skupštinu BORS-a je u ime Kluba pozdravio general-major dr Vinko Pandurević. On je u svom izlaganju istakao da je vrlo značajno što je Klub generala i admirala Srbije uspostavio saradnju sa BORS-om, kao važnom organizaciom proisteklom iz odbrambeno-otadžbinskog rata u Republici Srpskoj, kao i neophodnost proširenja buduće saradnje. Pandurević je apelovao na jedinstvo boračke organizacije, kao jedinog udruženja građana u RS koje neguje i čuva lik srpskog borca i slobodarske tradicije srpskog naroda. Takođe je istakao ulogu Kluba u oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije, kao i značaj Kluba u negovanju tradicija srpskog naroda i obeležavanja važnih istorijskih datuma.

Delegacija Kluba je srdačno primljena i prihvaćena, sa poštovanjem i uvažavanjem i velikom zahvalnošću što je prisustvovala Skupštini BORS-a.