DVADESET PET GODINA ASOCIJACIJE “MEGAPIR“

Na poziv sekretarijata Međunarodnog konsultativnog Komiteta organizacije rezervnih oficira  (MKK), čiji je član i Klub generala i admirala Srbije, i Nacionalne asocijacije udruženja oficira u rezervi Oružanih snaga „Megapir“, predsednik Izvršnog odbora Kluba general-major u penziji dr Luka Kastratović 30. oktobra 2018. godine, u Moskvi, prisustvovao je  u prazničkim aktivnostima povodom 25-te godišnjice  Asocijacije “Megapir“.

 Ovim aktivnostima prisustvovali su i predstavnici MO, MIP-a, Administracije Predsednika, Vlade i Parlamenta Ruske federacije i drugih organizacija. Proslavi su prisustovali  članovi MKK, pored Srbije i predstavnici Bugarske, Mađarske, Jordana, Kazahstana, Ukrajine i Francuske. Program za članove MKK obuhvatao je obilazak Moskve (autobusom), susret sa predstavnicima rukovodstava Ministarstva odbrane Rusije i Asocijacije “Megapir“, posetu Centarlnom muzeju Oružanih snaga i prisustvo svečanom prijemu i koncertu u Oficirskom domu.

Prisutnim predstavnicima članova MKK uručene su Medalje, “25 godina Nacionalne asocijacije udruženja oficira u rezervi Oružanih snaga (MEGAPIR)“, a predsednici klubova nagrađeni su spomen-medaljama “OFICIRSKO BRATSTVO“ Fonda podrške Asocijacije Megapir. Spomen medalja generalu Miladinoviću je upućena u Beograd, a generlu Kastratoviću je uručena lično.

Ispred Kluba generala i admirala Srbije Plaketu Kluba Asocijaciji “Megapir“ predao je general Kastratović, na svečanom prijemu.