PREMINUO GENERAL MANOJLO MILOVANOVIĆ

 

U Banja Luci je 09.10.2019. godine nakon duže bolesti  preminuo general-pukovnik VRS u penziji  Manojlo Milovanović.

General Manojlo Milovanović bio je ratni načelnik Glavnog Štaba (GŠ) Vojske Republike Srpske (VRS), a nakon rata ministar odbrane u Vladi RS.

Milovanović je rođen 21.11.1943. godine u s. Laminci opština Gradiška, RS, BiH. Nakon osnovne škole svoje školovanje je nastavio u srednjoj vojnoj školi okolopno-mehanizovanih jedinica JNA, potom na Vojnoj akademiji, Komandno-štabnoj školi taktike i Komandno-štabnoj školi operatike. Vrlo uspešno je obavljao  osnovne komandirske dužnosti, kao i dužnosti komandanta taktičkih i združeno-taktičkih jedinica. U profesionalnom radu u JNA posebno se isticao na operativnim dužnostima kako na nivou združenih-taktičkih jedinica, tako i na operativnim dužnostima u 3. Armiji kao strategijskoj grupaciji JNA.

Svoj pun doprinos teoriji i praksi ratne veštine dao je kao Načelnik GŠ VRS, tokom njenog osnivanja, njenog institucionalnog i organizacionog jačanja, a posebno tokom planiranja i izvođenja borbenih operacija tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u RS i BiH. General Milovanović je bio jedan od prvih starešina VRS koji je presudno uticao na njeno osnivanje i njeno oraganizaciono i borbeno jačanje. Kao Načelnik GŠ VRS, sve vreme trajanja rata u BiH, general Milovanović je ispoljio veliku oficirsku lucidnost, organizacione sposobnosti i sposobnosti veštog i uspešnog planera borbenih operacija VRS. Možemo slobodno reći u operativnom smislu  bio je „duša“ VRS.

U vojno-teorijskom i praktičnom smislu general Milovanović je dao veliki doprinos razvoju vojne misli i vojne doktrine u RS. Nakon rata obavljo je i dužnost Ministra odbrane u Vladi RS, dajući veliki doprnos transformaciji VRS iz njene ratne formacije u mirnodopsku Vojsku prilagođenu novonastalim okolnostima. Bio je i član Senata RS.

Tokom službe u JNA odlikovan je nizom vojnih odlikovanja. Kao Načelnik GŠ VRS odlikovan je Ordenom Nemnjića i Ordenom Karađorđeve zvezde prvog reda.

Sahrana general Manojla Milovanovića obaviće se 11.10.2019. godine u Banja Luci.

 

Predsednik Skupštine Kluba generala i admirala Srbije uputio je telegram saučešća Boračkoj organizaciji RS sa kojom Klub ima dobru saradnju, čiji je član bio preminuli general Manojlo Milovanović.

SEKRETAR IO