O B A V E Š T E NJ E

Poštovani članovi Kluba, drage kolege,

 Zbog mera u borbi protiv Kovida-19 nisu mogle da se realizuju aktivnosti predviđene Programom i Planom rada Kluba u 2020. godini.

Nije mogla da se održi Svečana skupština u junu, povodom  jubilarne petnaeste godišnjice formiranja Klba generala i admirala Srbije ( 30. juna 2005. godine) i godišnja Izborna skupština u oktobru.

Izvršni odbor održavao je sednice kontiunirano, sem u periodu vanrednog stanja, i realizovao zadatke koji su mogli da se provode poštujući propisane mere u borbi protiv širenja virusa Kovida-19.

Saradnja sa Upravom za tradiciju, standard i veterane Ministarstva odbrane Srbije odvijala se u skladu sa Planom saradnje. Uprava je odobrila naš Projekat za izradu jubilane Medalje povodom petnaeste godišnjice formiranja Kluba i 75-te godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Ovim Projektom deo sredstva za izradu Medalje platilo je Ministarstvo odbrane, koju zbog nemogućnosti održavanja Svečane skupštine uručujemo svakog ponedeljka u prostorijama Kluba.

Upravi za tradiciju, standard i veterane dostavili smo Predlog Plana saradnje za 2021. godinu. U predlogu obnovili smo zadatke koji nisu mogli, zbog pandemije, da se realizuju u 2020. godini.

Izrađena je Ikona  “Sabor svetih novomučenika Jasenovačkih“ za Hram Vaskresenja Hristova-Glavni hram oružanih snaga Ruske Federacije u Moskvi. Izbor Ikone i ikonopisca izvršen je u konsultaciji sa Potrijaršijom Srske Pravoslavne Crkve. Ikona će biti uručena posle prestanka mera protiv pandemije. Prema dogovoru, u Hramu je predviđeno mesto za ovu Ikonu.

Realizovani su zadaci na obeležavanju značajnih događaja iz naše istorije. U okviru obeležavanja 21-ve godišnjice agresije NATO, zajedno sa Beogradskim forumom za svet ravnopravnih upućeno je protestno pismo Nobelovom komitetu povodom predloga da se alijansi NATO dodeli Nobelova nagrada za mir.

Nadzor materijalno-finansijskog poslovanja vršen je planski. Nadzorni odbor Kluba izvršio je  Godišnji nadzor nad raspolaganjem MFS Kluba za period 1. januar – 30. septembar 2020. godine.

Postignut je dogovor o lečenju na VMA o čemu je informacija data i na sajtu Kluba.

Izvršni odbor usvojio je Program i Plan rada za 2021. godinu, koji će se prezentirati Skupštini. Detaljan Izveštaj rada Izvršnog odbora biće podnet nasednici Skupštine.

 

Uz želje za dobro zdravlje i porodičnu sreću SREĆNA NOVA 2021. GODINA!

 

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem

Predsednik Izvšnog odbora

General-major u penziji

dr Luka Kastratović