Statutarna komisija Kluba

Statutarna komisija je nadležna da u slučaju povrede Statuta pokreće postupak protiv člana Kluba, utvrđuje činjenice i donosi odluku o obustavljanju postupka, odnosno o izricanju odgovarajuće mere, kao i da predlaže Skupštini preispitivanje odluke komisije o izrečenim merama.

Statutarna komisija odluke donosi većinom glasova.

Statutarna komisija predlaže Izvršnom odboru potrebne promene Statuta i iste priprema za odluku Skupštine.

Statutarna komisija ima tri člana.

Predsednika Statutarne komisije biraju članovi Statutarne komisije javnim glasanjem.