Nadzorni odbor Kluba

Nadzorni odbor nadzire raspolaganje finansijskim i materijalnim sredstvima Kluba u skladu sa Pravilnikom o raspolaganju finansijskim i materijalnim sredstvima.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Kluba i šestomesečno predsedniku Skupštine.

Predsednik Nadzornog odbora Kluba je Savo Sokanović, general-potpukovnik u penziji.