САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

У  протеклих  десет година Клуб генерала и адмирала Србије остварио је широку сарадњу са другим удружењима грађана и организацијама. Посебно се издваја сарадња са Београдским форумом за свет равноправних, Савезом бораца нараодноослободилачког рата Србије, Удружењем војних пензионера, Савезом потомока српских ратника 1912-192о, Удружењем ратних и мирнодопских војних инвалида, Удружењем ратних добровољаца Србије 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Удружењем породица погинулих бораца у ратовима 1991-1999, Друштвом за неговање традиција ослободилачких ратова Србије, Друштвом Српских домаћина, Удружењем „Милутин Миланковић“.

 

Клуб генерала и адмирала Србије је колективни члан Савеза бораца народноослободилачког рата Србије. У том својству претдставници клуба бирани су у руководства и радна тела те организације. У председништву Савеза бораца бирани су генерали Љубиша Стојимировић, Видоје Пантелић и Видосав Ковачевић. Лука Кастратовић је члан Комисије за неговање традиција, а Душан Војводић члан Комитета за међународну сарадњу. Главне области сарадње са борачком организацијом су неговање и чување тековина антифашистичке борбе и традиција Народноослободилачког рата, обележавање историјских догађаја, организација трибина и научних скупова, учешће на међународним конференцијама, размена информација и координација сопствених и заједничких пројеката. На томе се ради од оснивања Клуба.

У време готово седмогодишњег изгнанства из Дома Војске Србије, библиотека Савеза бораца била је једино место за рад и адреса Клуба генерала и адмирала Србије.

 

Клуб генерала и адмирала Србије је, такође, колективни члан Удружења војних пензионера Србије. Одлуку о томе донео је Извршни одбор Клуба 23. фебруара 2оо9. године.

Удружење војних пензионера је 2. априла 2009. године донело Одлуку о пријему Клуба генерала за колективног члана, на основу које чланови Клуба имају права и обавезе члана Удружења војних пензионера Србије прописаних Статутом удружења. У сарадњи доминирају статусна питања војних пензионера, а нарочито заједничка борба за неисплаћени део повећања војних пензија за 11,6%. Као колективни чланови пензионисани генерали и адмирали су та питања решавали преко свог Удружења војних пензионера. На томе су највише радили и раде представници Клуба у руководству  Удружења генерали Стаменко Николић, Видоје Пантелић и Златоје Терзић.

 

 

На иницијативу Клуба генерала и адмирала Србије, Удружење војних пензионера Србије учествовало је на првом регионалном сусрету организација резервних официра и војних ветерана Србије и суседних земаља. Са тог сусрета потекла је идеја да се у интересу мира, пријатељства и сарадње формира регионални савет Међународног консултативног комитета организација пензионисаних и резервних официра за Југоисточну Европу са седиштем у Београду.

Највећи допринос афирмацији сарадње Клуба са Удружењем војних пензионера  даје „Војни ветеран“ редовним објављивањем извештаја, коментара и репортажа  о томе.

 

Са Београдским форумом за свет равноправних највише се радило на припреми, организовању и одржавању великих међународних конференција поводом обележавања  десете и петнаесте годишњице агресије НАТО на Србију и Савезну републику Југославију 1999. године. Клуб и Форум организују трибине и научне скупове о актулним питањима мира и безбедности у Европи и свету, учествују на њима, пласирају документарне филмове у земљи и свету, организују изложбе, информишу чланство и јавност о сарадњи на својим и заједничким пројектима. Та сарадња доприноси афирмацији Клуба и Форума у земљи и иностранству.

 

Са свим удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије Клуб сарађује  на обележавању историјских догађаја, студијским путовањима, представљању књига и часописа, научним скуповима и информисању. За изванредну  сарадњу и допринос афирмацији Клуба генерала и адмирала многе од њих добиле су Захвалнице Клуба као посебна признања.

 

У настојању да поврати статус организације од интереса за систем одбране, Савез резервних старешина Србије, потражио је кадровску помоћ  и предложио да Клуб генерала и адмирала Србије постане колективни члан те организације.

Полазећи од вишегодишњег искуства у сарадњи са београдском организацијом резервних старешина и њеног учешћа у активностима Клуба , Извршни одбор је предложио Скупштини Клуба да у овој јубиларној години донесе одлуку о колективном чланству.

 

Клуб и Друшво српских домаћина успешно сарађују на заједничким пројектима са Београдским форумом за свет раноправних, раде на организацији научних скупова и размени публикација о великим борбама и победама српске војске и српског народа у ослободилачким ратовима. Посебно је била запажена монографија о ослобођену Старе Србије 1912. и прослава 100. годишњице ослобођења Старе Србије у Пријепољу и манастиру Милешеви октобра 2012. Друштво је било и домаћин међународних конференција поводом обележавања десете и петнаесте годишњице  агресије НАТО, у Београду марта 2009. и 2014. године.

 

Друштво „Милутин Миланковић“ сарађује са Клубом генерала и адмирала Србије, на популаризацији науке и научних достигнућа. Чланови клуба учествују  на већ традиционалним трибинама Дрштва у Поп Луконој 1Б. На њима се представљају и књиге генерала и адмирала Србије.

 

Са Факултетом безбедности Клуб је потписао протокол о сарадњи. Били смо промотери књиге Саве Грујића „Војна организација Србије“, за коју је поговор написао наш члан  професор др Бранко Крга. На факултету је извршена техничка припрема за штапу четврте књиге  зборника „Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999“. Споразум предвиђа и сарадњу на научно-истраживачким пројектима .

 

У настојању да књиге нађу пут до што већег круга читалаца и потрају као сведочанства у ризницама културе, Клуб генерала и адмирала сарађује са библиотекама Српске академије наука и Матице Српске, Српске православне цркве, Библиотеком града Београда, Центром за културу Крушевац, библиотеком „Стеван Првовенчни“ Краљево, ризницама књига манастира Рача и Милешева, као и организацијама генерала и адмирала пријатељских земаља са којима имамо споразуме о међународној сарадњи.