ИСПРАВКЕ И ДОПУНЕ КЊИГЕ ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 1.СЕПТЕМБРА

На заједничкој седници Извршног одбора Клуба генерала и адмирала Србије и Уређивачког одбора биографског речникаГенерали и адмирали Србије 1981-2011“ одлучено је да се исправке и допуне биографског реченика припреме за штампу најкасније до 1. септембра, а штампају до годишње Скупштине Клуба октобра ове године. 

slika-1712У допунама књиге биће објављене биографије генерала и адмирала које су стигле у редакцију после штампања књиге у мају прошле године и оне које стигну до 1. септембра ове године. За исправке долазе у обзир само евентуалне материјалне и битне словне грешке на које су указали или писмено укажу личноасти објављене у књизи, чланови њихових породица, или потомци чија се имена помињу у књизи.

Позивамо све заинтересоване генерале и адмирале унапређене у времену од 1981-2о11 године чије биографије нису објављене у књизи да најакасније до 1. септембра доставе текст и фотографије ради  објављивања. Њихова имена наведена су на страни 454, а критеријуми за учешће на страни V биографског речника „Генерали и адмирали Србије 1981-2011“.

Обим и садржај текста за објављивање можете видети из поменуте књиге. Биографија не може да буде дужа од 3 стране са новинарским проредом.

Нове биографије и предлоге за исправке слати на адресу:

Клуб генерала и адмирала Србије
11 000 Београд
Савски трг 9/4