ИЗЛАГАЊА – ОКРУГЛИ СТО „ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ОДБРАНИ ОД АГРЕСИЈЕ НАТО 1999. ГОДИНЕ“

 Љубиша Стојимировић, генерал-потпуковник1

Председник Скупштине Клуба генерала иа дмирала

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ

Даме и господо, уважени гости, поштовани саборци у одбрани Отаџбине!

izlag-1Дозволите да Вас поздравим у име чланова Клуба генерала и адмирала Србије и удружења грађана која са нама чине све да се у потпуности сагледају догађаји који су довели до агресије НАТО-а на Савезну Републику Југославију, саме агресије и последица које је она проузроковала

Ово је трећи округли сто на тему «Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО-а 1999. године». За разлику од претходна два овог пута га организујемо и изводимо уз подршку Министарства одбране и Војске Југославије.

Реализацијом пројекта «Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999. године» желимо да добијемо научну анализу и опис догађаја и улоге Војске Југославије пре, за време и после агресије НАТО на СФР Југославију 1999. године.

Неопходно је да реално, кроз излагања директних учесника, сагледамо и прикажемо развој догађаја и утицаја свих битних фактора на догађаје који су довели до агресије НАТО на СФР Југославију и херојску одбрану Војске Југославије у неравноправној борби против далеко надмоћнијег агресора, посебно у демографском и техничком погледу. Неопходно је са свих аспеката аргументовано сагледати догађаје и извучи закључке, јер се у свету, понекада и у земљи, ствара искривљена слика у којој је војно поражени (НАТО) победник, а победник (Војска Југославије) поражена.

До сада су многе истине за протеклих 14 година изашле на видело, али је недовољно обрађен снажан отпор народа и снага одбране СР Југославије. Недовољно се изучавају искуства стечена у одбрани од агресора.

У реализацији овог пројекта су учествовали или ће учествовати они који су непосредно учествовали у припреми и извођењу херојског отпора. Сведочења непосредних учесника и руководилаца о улози Војске Југославије у одбрани од агресије у њиховим рефератима представљају допринос ширењу сазнања у свему ономе што због већ познате изолације нису могли учинити на други начин.

Заокруживањем циклуса округлих столова желимо:

– Сагледати узроке агресије НАТО-а на Савезну Републику Југославију и доказати да је то још једна етапа распарчавања СФР Југославије започетог 1991. године у циљу остваривања циља чланица НАТО-а, посебно Сједињених Америчких Држава, Немачке и Турске, да остваре свој утицај на Балканском полуострву – Сједињене Америчке Државе у циљу продора према границама Руске Федерација, Немачка у циљу остварења вечног сна продора на југоисток и Турска у циљу своје неоотоманске политике на овим просторима.

– Нагласити да је агресија извршена у супротности са нормама међународног ратног права и Повеље Уједињених нација, без сагласности Савета безбедности, настављајући тако политику Сједињених Америчких Држава да се у име тзв. међународне заједнице мења политичка ситуација у регионима за које тврде да су у њима угрожени «амерички интереси и интереси америчких савезника» (до агресије на СР Југославију чињено је то против Ирака и Либије, а после СРЈ Југославије уследили су догађаји у арапским земљама – Тунис, Либија и Египат, данас у Сирији, а сутра….

– Показати да је над српским становништвом и осталом неалбанаском стновнишптву Косова и Метохије извршен геноцид (расељавање, уништавање материјалних добара, уништавање верских и других објеката и свега онога што потврђује да Косово и Метохија припадају Републици Србији).

– Доказати да је агресија много раније планирана, а да је навођење разлога интервенције, као што су нарушавање људских права, угрожавање права мањина и измишљени злочини над албанским становништвом (Рачак и сл), само оправдање пред међународним јавним мнењем.

– Реално сагледати однос снага у току трајања агресије и до сада непримерено ангажовање коалиционих снага које су дејствима из ваздуха, са мора и копна подржавале снаге које су дејствовале из Албаније и снаге косовких Албанаца.

– На основу чињеница сагледати резултате агресије и доказати да агресор није остварио свој постављени циљ да за неколико дана уништи Војску Југославије, због чега је био приморан да ангажује све расположиве снаге и немилосрдним бомбардовањем, као актом агресије, уништава привредне, верске и културне објекте на целокупној територији Републике Србије настојећи да тим злочиначким акцијама сломи висок морал народа и његове Војске. При том су страдали деца, жене, стари и болесни. Бомбардоване су школе, болнице, енерегетски објекти… Чињено је све да се створе неиздрживи услови и сломи отпор становништав и Војске, при том ангажујући и савезнике унутар СР Југославије који су подржавали бомбардовање, па чак и тражили његово трајање све до остварења постављеног циља – смене актуелног руководства и њиховог довођења на власт.

– Доказати да је Војска, захваљаујући високом моралу и ефикасном командовању, извршила у потпуности свој задатак, да је спречила да је агресор уништи, да продре копненим снагама на територију СР Југославије.

– Јасно ставити до знања да је агресор био приморан да се прогласи победником како би оправдао, пре свега пред властитим народом, ангажовање тако бројних снага и средстава и створио услове за наредно ангажовање у другим регионима у складу са америчком «дугорочном стратегијом посредног наступања».

– Кроз анализу догађаја након агресије констатовати да се наставља са распарчавањем СР Југославије и уништавањем њене Војске другим средствима, да су Војска Југославије и њен официрски кор кроз радикално смањивање њене моћи и уклањање кадрова који су се успешно одупрли надмоћнијем агресору, деловањем тзв. реформатора кроз реализацију «Упутсва за демократизаторе», доведени на недозвољен ниво.

– Сагледати последице употребе муниције са осиромашеним уранијуом и учинити све да се спречи игнорисање ове дугорочне опасности по здравље становништва у целини.

– Зауставити негативан однос према ветеранима који је на сцени од завршетка агресије.

– Клуб генерала и адмирала у потпуности подржава настојање садашњег политичког и војног руководтсва да учини све да се отклоне последице досадашњег односа према Војсци Србије и учини све да она постане одговарајуће бројна, технички опремљена и борбено спремна за извршавање својих задатака у одбрани земље

У реализацији овог пројекта учествовавали су чланови Клуба генерала и адмирала, као и друге значајне личности које су непосредно учествовале у припреми и извођењу одбране СР Југославије, уз пожељно ангажовање активних припадника и институција Војске Југославије. Учешће кадрова из Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије до сада није било могуће, али уз потпуно разумевање садашњег министра одбране и начелника Генералштаба Војске Србије о неопходности једног оваквог дела у завршној фази реализације биће и то могуће и допринеће његовој вредности, а требали би да буде и помоћ Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије у раду.

Након одржаног последњег округлог стола уследиће припрема за штампање и штампање Зборника радова који ће обухватити сва излагања на три наведена округла стола. Излагања ће бити сложена према проблематици коју обрађују и са одређеним закључцима који произилазе из изложеих реферата.

На основу изложених реферата и других радова домаћих и страних аутора са овом тематиком приступиће се у наредном периоду изради сводне студије која треба да има научну вредност и буде документ који ће реално приказати улогу Војске Југсолавије у одбрани земље од злочиначке агресије.

Хвала!

 1 У одбрани од агресије начелник штаба 3. армије