ИЗЛАГАЊА – ОКРУГЛИ СТО „ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ОДБРАНИ ОД АГРЕСИЈЕ НАТО 1999. ГОДИНЕ“

Драган Живановић, генерал-мајор
БИТКА НА КОШАРАМА

izlag-7Појам «Кошаре» може се разматрати у ужем и ширем смислу. У ужем смислу као караула “Кошаре“ и село Кошаре. У ширем смислу као гранични појас у зони одговорности карауле “Кошаре“ и као помоћни правац “Дримско-косовског“ оперативног правца.

Распоред снага

а) Непријатељске снаге:

Снаге за напад формиране углавном од терориста са Косова и Метохије који су се извукли у ранијем периоду, обучени, опремљени и под јединственом командом од стране команде 2. пешедисјек дивизије оружаних снага Албаније. У оквиру команди до најнижег нивоа ангажовани су појединци и групе као инструктори и за везу, садејство и подршку. Укупне снаге за напад имале око 6000 људи, уз подршку НАТО авијације и артиљеријску подршку од стране артиљеријских јединица 2. пешадијске дивизије оружаних снага Албаније;

Шиптарске терористичке снаге на територији Метохије, у рејону Јабланице, Меје, Радоњићког језера јачине око 300 терориста и групе око 20 терориста у рејону с.Батуша, Шкоза.

б) Наше снаге

На појачаном обезбеђењу државне границе у рејону карауле Кошаре око 130 људи, из састава 53. граничног батаљона. У рејону карауле Морина око 100 људи, из састава 53. граничног батаљона. На дубинском обезбеђењу око 250 људи распоређених од Дечана до с.Поношевац, из састава Борбене групе БГ-2, 125. моторизоване бригаде (150 људи) и из састава 1.батаљона војне полиције око 100 људи. Од подршке батерија Х-155 мм у рејону с.Поношевац и чета минобацача 120мм у рејону с.Батуша. Јединице 125. моторизоване бригаде у завршној фази преформирања, мобилизације и марша од Косовске Митровице до Дечана, у условима превласти НАТО снага у ваздушном простору.

Циљ дејства непријатеља је да уз авио и артиљеријску подршку, енергичним нападом шиптарских терористичких снага у првом ешелону пробију одбрану наших снага, споје се са остављеним деловима шиптарских терористичких снага у рејону Меје и Барански луг, овладају комуникацијом Дечане-Ђаковица, расеку снаге одбране у Метохији, створе услове за даља дејства и уништење наших снага.

Циљ одбране наших снага: Ослонцем на уређене објекте, насељена места и маневром заштитити људство и материјално-техничких средстава, у садејству са суседима и снагама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, одбраном од саме државне границе уз масовно запречавање спречити брз продор непријатељу у дубину одбране, ломити му нападну моћ и зауставити га на линији пута: Пећ – Приштина у висини Гребничке планине чиме створити услове за противудар снагама Приштинског корпуса.

Ток борбених дејстава

Напад непријатеља отпочео је 09.04.1999.године у раним јутарњим часовима уз артиљеријску подршку прво по рејонима карауле “Морина“, око 05.00 часова а затим по свим рејонима одбране-заседних места на правцу карауле “Кошаре“. Артиљеријска ватра из минобацача и хаубица из састава регуларних снага Републике Албаније је била веома прецизна и погађала положаје и појединачне заклоне наших снага. Ово говори да су у периоду припреме напада открили тачан распоред наших снага и положаја. Након снажне артиљеријске припреме отпочео је напад копнених снага јачине око 1500-2000 припадника шиптарских терористичких снага у првом ешелону и 3-4000 хиљаде људи у другом ешелону. Напад се одвијао на правцима: с.Љукај-објекат Маја Глава-објекат Шкоза, око 500 бораца; с.Падеке-караула “Кошаре“-објекат Опљаз-с.Кошаре, око 300-500 бораца икараула “Падеж“ – објекат Раса е Кошарес тт.1385, око 600-1000 бораца.

Напади су били добро организовани, силовити, ефикасни и подржани диверзантско-терористичким групама са територије Метохије-Барански луг, убачене у рејон објекта Шкоза,с.Батуша.

Уз веома енергичан и одсудан, може се са сигурношћу рећи херојски отпор, јединица 53.грб у рејону карауле “Кошаре“, јачине око 130 људи, са појачањем око 30 људи из састава 1. батаљона војне полиције, нападачу су нанети велики губици и спречен продор у дубину наше територијеНепријатељ је успео да заузме само објекат Раса е Кошарес тт.1385. Непријатељ је претрпео осетне губитке, али је током ноћи исте санирао и припремио свеже снаге за наставак напада.

Другог дана непријатељ је заузео објекат Раса е Кошарес, објекат Маја Глава и караулу Кошаре.

Од 11.04.1999,године почиње постепено увођење делова снага 125.мтбр и ојачања Приштинског корпуса (Одреда из 72. специјалне бригаде, чете војне полиције 52. батаљона војне полиције, 63. падобранске бригаде). Циљ је стабилизовати одбрану и повратити караулу Ќошаре“.

До краја месеца априла повраћен је део простора и одбрана стабилизована.

У тим данима у борбама прса у прса уочено је да је код непријатељских снага ангажован одређен број страних плаћеника, један арапин је ликвидиран и 2 црнца.

Ова линија је уз запречавање, стална активна дејства у наредним данима уз херојску борбу свих бораца, уз осетне губитке држана све до 14.06.1999.године, тј. до повлачења наших јединица са територије Косова и Метохије.

НАТО авијација је у јутарњим часовима 11.05.1999.године у 2 наврата бомбардовала наше положаје од Раса е Кошарес до Љивади и Шабанит у дужини од 3км. У сваком налету по 6 кластер бомби. У првом налету није било последица али је људство изашло из заклона и склоништада би видело ефекте дејстава, где их је поклопио други талас. Последице по нас у том дану 13 погинулих од Нато бомби. Ово је био најтежи ударац за 125.мтбр поред 11.04. и 16.04.1999.године.

Дубина наше територије коју је држао непријатељ је на десном крају у рејону објекта Маја Глава од 100-200 метара, рејону Опљаз око 2 километара и објекту Раса е Кошарес дубини од 1,5 километара.

З А К Љ У Ч А К

Битка на Кошарама је копнена агресије на СР Југославију реализована кроз ваздушно-копнену битку у времену од 09.04.1999.године до 14.06.1999.године. Реализована уз даноноћну авио подршку НАТО снага, артиљеријску подршку и подршку пешадијских снага у нападу, од регуларних формација оружаних снага Републике Албаније.

izlag-7a

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ КАРАУЛЕ КОШАРЕ

Није реализован постављен циљ агресора. Заузети су објекти који по природи ствари су били тешко одбрањиви. Шиптарске терористичке снаге су претрпеле значајне губитке. Минимум 200 погинулих, 5 тенкова уништених и других тежих оруђа.

Упорном одбраном уз примену активних дејстава, уз надљудске напоре, херојском борбом појединаца, група и јединица наше снаге су реализовале постављени циљ одбране.

Током битке на Кошарама наше снаге су претрпеле значајне губитке у људству. 108 војника, војника војних обвезника, војника добровољаца, подофицира и официра је херојски дало свој живот у најтежим борбеним дејствима током копнене агресије и НАТО бомбардовања.

izlag-8

Изглед карауле “Кошаре“ пре агресије