ПОРУКА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: СВЕ ЗА МИР, ПРОТИВ РАТА

Под насловом: „Обраћање шефовима држава, влада, друштвеним, ветеранским и омладинским организацијама, светској јавности“ нови број гласника МКК и ветеранских организација Русије „Официрски сплав“ објављује коначну верзију завршног документа Међународне научне конференције о Првом светском рату, која је одржана у Београду 24. и 25. априла ове године.Учесници међународне научне конференције „Први светски рат : узроци, поуке, последице и савременост“- педставници 21 земље: научници, историчари, филозофи и војници – одржаној у Београду у организацији Међународног консултативног комитета организација официра у пензији и резерви и Клуба генерала и адмирала Србије од 24. до 26. априла 2014 године, истичу да је Први светски рат постао општа светска трагедија, која је однела животе многих милиона људи. У војним дејствима било је мобилисано више од 70 милиона људи, погинуло је више од 10 милиона, рањено око 20 милиона војника и официра, губици међу цивилима су достигли више од 11 милиона људи, што је довело до неизмерних друштвено-економских последица и људских страдања.

 У својим радовима учесници Конференције излажу научне анализе узрока почетка и тока рата и сматрају недопустивим фалсификовање чињеница објективне историје о тој светској катастрофи.          У савременој епохи глобализација је омогућила човечанству велики напредак, али није решила  многе дрштвено-економске проблеме и носи са собом ризик многобројних  претњи безбедности – од еколошких, економских, енергетских, социјслних и других. Човечанство је било увучено у Други светски рат, многобројне локалне конфлите. Данас су и даље присутне претње општем миру и безбедности-од међунационалног и међуконфесионалног екстремизма и конфронтација и појаве међународног тероризма, све до ратова глобалног карактера.

 nikolicМи, учесници Конференције, каже се у завршном документу, обраћамо се челницима држава и влада, друштвеним, ветеранским, омладинским организацијама, светској јавности са поруком да је у савременим условима  веома актулно да се  путем научне анализе узрока почетка рата и његових последица извуку поуке и учини све могуће да се не допусте савремени ратови и војни конфликти, који ће бити још ужаснији, да не постану раелна претња савременој цивилизацији. Сматрамо да се сви спорови морају решавати путем преговора, дипломатским средствима на основу поштовања, од свих земаља, Повеље ОУН, међународног права, хуманитарних права човека.

 Чланови Међународног консултативног комитета организација пензионисаних и резервних официра имају намеру да искористе своје искуство и могућности да се супротставе савренменим претњама, каже се у поруци са Међународне научне конфренције о Првом светском рату одржане у Београду.