ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Секција за политику одбране Клуба генерала и адмирала Србије, поред података о издањима Клуба генерала и адмирала Србије и наступању чланова Клуба генерала и адмирала Србије на скуповима у организацији Клуба, води евиденцију и о издањима чланова Клуба и учествовању на скуповима у организацији других институција и удружења чија је тема „област политике одбране“.

До сада су евидентирани они радови (књиге, реферати, саопштења…) до којих је Секција могла доћи (најчешће преко интернета).

Да би овај рад био успешнији, моле се сви чланови Клуба који објаве неки свој рад (књигу, чланак, интервју…) или учествују на неком скупу са својим рафератом-саопштењем, да доставе  наслов свог дела Секцији на е-mail Клуба генерала и адмирала Србије са назанком „За Секцију за политике одбране“.

Евидентиране радове можете видети на сајту Клуба генерала и адмирала  Србије – Секција за политику одбране, која се иновира на крају сваке календарске године.

 

Секција за политику одбране