САОПШТЕЊЕ

 

 

          Извршни одбор (ИО) Клуба генерала и адмирала Србије одржао је своју редовну седницу 18.06.2018.године на којој је између осталог анализирао Свечану седницу Скупштине Клуба која је одржана 13.06.2018.године.

Извршни одбор је закључио да је Свечана седница организована плански, професионално, и у складу са основним принципима одржавања оваквих и сличних скупова. Седници је присуствовао велики број чланова Клуба, због чега се ИО Клуба захваљује свима који су присуствовали седници, а истовремено позива све чланове да се активније укључе у будући рад Скупштине Клуба и у рад ИО Клуба, те да присуствују седницама ИО, које су увек отворене за јавност.

ИО је потврдио да су признања (Повеље, Медаље српских генерала и адмирала и Захвалнице) додељени у складу са Статутом Клуба и Правилником о врстама  признања и критеријумима за њихову доделу. Признања се додељују заслужним личностима, организацијама, институцијама и члановима Клуба за изванредне резултате у раду, сарадњи, афирмацији Клуба у земљи и иностранству. Приликом доделе овогодишњих признања Клуб се руководио оствареним резултатима и доприносом појединаца и институција изван Клуба, као и доприносом чланова Клуба, његовој афирмацији, подршци у раду и промовисању Клуба као нестраначког, непорфитног и струковног удружења, чија је основна мисија унапређење система одбране и безбедности РС и ВС. Клуб препознаје и цени све оне који својим радом у државним инстутцијама и на својим функцијама јачају систем одбране земље и Војску Србије и увек ће им пружати подршку у интересу одбране државе, уставног поретка, слобода и права грађана.

ИО Клуба се односи са поштовањем према свим члановима Клуба, ценећи сваког свога члана и уважавајући његове функције и  заслуге које је остварио у току своје радне каријере, очекујући да сходно својим способностима и ауторитету доприноси афирмацији Клуба.

ИО указује на опасност и шететност гласина које су усмерене на разбијање јединства Клуба, које долазе изван структура Клуба, као и од неких генерала који нису чланови Клуба, као што су наводно политичко сврставање Клуба уз неке партије, плаћање рада појединих чланова ИО.  Сва расположива финансијака средства Клуб користи искључиво у складу са Статутом и Планом Финансијског пословања, о чему Надзорни одбор редовно сачињава извештаје и предочава Скупштини Клуба. Финансијака средства се троше за потрошни материјал, плаћање техничког секретара – благајника Клуба (који није генерал, и није члан, Клуба, него је техничко лице), као и за финасирање програмских активности Клуба.

ИО истиче да Министраство одбране и ВС у организационом и техничком смислу пружају велику подршку у раду Клуба и да са МО и ВС имамо одличну сарадњу.

ИО још једанпут позива све чланове Клуба да сваког понедељка дођу у просторије Клуба и присуствују састанку ИО. Пензионисане генерале који нису чланови Клуба, ИО позива да се учлане и укључе у рад Клуба.