ДОДЕЛА ЈУБИЛАРНЕ СПОМЕН МЕДАЉЕ

КЛУБ ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

Број 41-1/2020.
03. новембра 2020. године
Б Е О Г Р А Д

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани чланови Клуба, драге колеге!

На основу члана 18. став 1. алинеја 8. Статута Клуба генерала и адмирала Србије, Скупштина Клуба генерала и адмирала Србије на годишњој седници која је одржана 31.10.2019. године у Пожаревцу донела је ОДЛУКУ о изради и додели Јубиларне спомен медаље поводом 15 година формирања Клуба и 75 година победе над фашизмом под називом „75 + 15 – сећања“.

ЈУБИЛАРНА СПОМЕН МЕДАЉА „75 + 15 – СЕЋАЊА“ је признање које је Скупштина Клуба установила поводом петнаест година формирања Клуба и седамдесетпет година победе над фашизмом, као признање које се додељује само поводом наведених јубилеја.

ИЗГЛЕД МЕДАЉЕ: АВ – у основи на кружној подлози пречника 37мм – Георгијевска звезда, преко које се налази амблем Клуба у рељефу, пречника 17мм .
РВ – натпис 1945 – 2020 – 75 година победе над фашизмом.
Медаља има врпцу и заменицу смештена у плавој кутији, на којој се налази Амблем Клуба.

ЈУБИЛАРНА СПОМЕН МЕДАЉА „75 + 15 – СЕЋАЊА“ (у даљем тексту медаља) додељује се једнократно свим члановима Клуба поводом 15 година оснивања Клуба и 75 година победе над фашизмом.

У случају да је члан Клуба преминуо у периоду израде и доделе медаље, медаља се додељује његовој породици.

С обзиром на новонастало стање – погоршану епидемиску ситуацију у Србији, која је утицала на окупљање већег броја људи у затвореном простору, ИО Клуба није у могућности да организује и одржи у целости све планиране активности, као и Свечану и Годишњу Скупштину Клуба, на којима би између осталог биле уручене и Јубиларне медаље свим члановима Клуба.

С тога је Извршни одбор Клуба одлучио да Јубиларне медаље уручи свим члановима Клуба до краја календарске године и то на следећеи начин:

Уручење Јубиларне медаље обавиће се у просторијама Клуба у Дому ВС, Браће Југовића 19, почев од 16.11.2020. и то сваког понедељка у времену од 10.00 -12.00. Уручење Јубиларне медаље вршиће генерал-потпуковник у пензији Миломир Миладиновић – председник Скупштине Клуба и генерал-мајор у пензији др Лука Кастратовић – председник Извршни одбора Клуба.

Преузимање медаље се врши уз лични потпис сваког члана Клуба. У случају објективне спречености појединих чланова да лично дођу и преузму медаљу, за њих медаљу, уз потпис, могу преузети други чланови Клуба који су са истим у непосредном контакту (комшије, или се често друже), као и чланови породице члана Клуба.

II

Поред наведеног Извршни одбор Клуба обавештава своје чланове и о следећем:

Напори Клуба да се унапреди здравствена заштита чланова Клуба уродили су одређеним резултатима, постигнут је договор о лечлењу на ВМА са начелником поликлинике ВМА пуковником др Радетом Прелевићем. У вези с тим обавештавамо чланове Клуба да у будуће, поред досадашњег начина заказивања прегледа, могу заказивати и спроводити лечење преко поликлинике службе ВМА, на телефон 011/ 3609-187. Позиве ће примати овлашћено лице из сатава Амбуланте за систематске и конзилијарне прегледе сваког радног дана у времену од 08.30 до 11.00 и договарати термин реализације.

Приликом доласка на преглед потребно је понети упут за преглед на ВМА, здравствену књижицу, личну карту и чланску карту Клуба.

С поштовањем,

П Р Е Д С Е Д Н И К
Генерал-мајор у пензији
Др Лука Кастратовић