ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КЛУБА

 

 

Руководству Клуба, које је изабрано 2016.године, истекао је четворогодишњи мандат. Због пандемије корона вируса, поштујући мере кризног штаба, нисмо у могућности да организујемо изборну скупштину. Садашње руководства Клуба обавља послове прописане Статутом Клуба и врши припреме за изборну скупштину, кад се за то створе услови.

Поједини чланови извршних органа Клуба су више пута досад бирани, али због приватних разлога нису у могућности да наставе рад у изабраним органима Клуба.
С тим у вези МОЛИМО вас да се по пријему овог обавештења-молбе  изјасните на којој би сте од изборних функција желели да радите како би смо унапредили рад Клуба и извршили део припрема за следећу изборну скупштину.
Наводимо изборне функције на којима би сте могли да се укључите у раду Клуба:
-председник Скупштине
-председник Извршног одбора (ИО)
-члан ИО
-Надзорни одбор
-Статутарна Комисија
-Суд части
Напомена:
Пожељно је да се приликом изјашњавања за члана ИО определите за једну од секција:
-секција за политику одбране
-секција за сарадњу и информисање
-секција за статусна и социјална питања
-секција за неговање традиција

Садашњи изабрани органи, као што смо навели, неће остати у истом саставу па су неопходне попуне и ангажовање нових чланова.У противном ценимо да прети пасивизација рада Клуба и занемаривање досада постигнутих резултата у раду Клуба, посебно у години јубилеја.

С поштовањем,                                                       Председник скупштине
Одговоре слати на мејл Клуба                              генерал-потпуковник у  пензији             и на телефоне                                                     Миломир Миладиновић                    062222273 и 0641498882

и сајт  klubgeneralasrbije@gmail.com