СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

У среду 28.марта 2024. године одржана је изборна седница Скупштине Клуба.
Усвојени су извештаји о раду у протеклом периоду. Извештаје су поднели досадашњи руководиоци Извршног одбора, Подружнице у Нишу, Надзорног одбора, Статутарне комисије и Суда части.
Донета је одлука о делимичној измени Статута Клуба у делу у коме се прописује организацијска структура. Измене су извршене ради прилагођава организацијске структуре Клуба, структури сличних удружења са којима Клуб сарађује.
Од ове године на челу Клуба налази се председник Клуба, који је уједно и председник Извршног одбора.
Усвојени су закључци и Програм рада за наредни период.
Према усвојеним изменама Статута извршен је избор чланова за органе Клуба за наредне четири године.
За председника Клуба изабран је Лука Кастратовић.