ПОНУДА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. – КАМПАЊА У ОКВИРУ ПАКЕТА БИЗНЕТ ВОЈСКА

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕЗА ПЕНЗИОНИСАНЕ ПРИПАДНИКЕ МО И ВС

О ПОНУДИ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. – КАМПАЊА У ОКВИРУ ПАКЕТА БИЗНЕТ ВОЈСКА

На иницијативу министра одбране и као резултат досадашње успешне пословне сарадње са МО и ВС, „Телеком Србија“ а.д. је прихватио предлог за проширење корисника погодности услуга мобилне телефоније. До сада су корисници пакета мт:с „Бизнет Војска“ били само припадници МО и ВС, а сада се те повољности односе и на пензионисане припаднике МО и ВС.

Повољности, најједноставније представљено, подразумевају могућност да сваки пензионисани припадник МО и ВС може заккључити уговор за коришћење претплатничког броја у мобилној телефонији, уз месечну претплату од 35 динара по картици (са ПДВ-ом), 0 динара за разговоре са било којим учесником ове групе (пензионисани припадници МО и ВС) и повољан ценовник осталих услуга. Сваки пензионисани припадник има могућност за склапање уговора за највише 4 претплатничка броја, за чланове породице, између којих би цена разговора била такође 0 динара.

Активирање претплатничке линије, према избору (064, 065, 066) је од 1 до 400 динара.

Ови и остали детаљи дати су у изводу из услова које је доставио „Телеком Србија“ а.д. За детаљнија објашњења и за склапање уговора по сопственом избору, уз одговарајући идентификациони документ (здравствену књижицу војног осигураника – за војне осигуранике, потврду надлежне ОЈ МО и ВС – за бивша ЦЛ и личну карту), молимо обратите се најближој мт:с пословници „Телеком Србија“ а.д.

 Кампања подразумева закључење уговора за претплатнички број у оквиру пакета Бизнет Војска уз уговорну обавезу од 12 или 24 месеца.

 Уколико се корисник одлучи за закључење уговора који подразумева и телефонски апарат, корисник одређени број из пакета везује уговорном обавезом од 12 или 24 месеца уз обавезну активацију једног од бизнет тарифних додатака.

 Бизнет тарифни додатак је минималан износ који је корисник у обавези да плаћа током трајања уговорне обавезе на претплатничком броју уз који је купљен телефон.

 У оквиру тарифног додатка корисник нема укључен било који вид бесплатног саобраћаја (минуте, поруке…) већ се износ додатка троши по важећем ценовнику за тарифни профил бизнет 300 (роминг и VAS услуге нису укључени у цену додатка).

 Могућност интеграције постојећих бројева из мт:с мреже (постпаид и препаид). Уколико је постпаид број везан уговорном обавезом корисник је дужан да исплати све преостале претплате до истека уговорне обавезе.

 Да би се услуга реализовала корисник не сме имати дуговање према Телекому и не сме се налазити на „Black“ листи.

 Могућност интеграције постојећих бројева из Теленора и ВИП мреже.

 Сви претплатнички бројеви имају дефинисан I ПРОФИЛ (без роминга – активација после 3 рачуна измирена у року или уплатом аванса од 9.000 динара).

 Уговор се закључује у свим мт:с пословницама и то тако што ће сваки пензионисани припадник МО и ВС приложити здравствену кљижицу војног осигураника или потврду надлежне ОЈ МО (за бивша ЦЛ) и личну карту.

 Пензионисана лица имају право на максимално 4 претплатничка броја.

 

Ценовник услуга – Бизнет Војска

Врста услуге Цена (са ПДВ-ом)

Активирање биз:нет претплатничке линије (064) 258,42

Активирање биз:нет претплатничке линије (065) 393,33

Активирање биз:нет претплатничке линије (066) 1,00

Проширење групе са новом линијом  23,60

Интеграција постојеће постпаид линије  23,60

Замена SIM  картице (физички оштећена) 118,00

Замена SIM картице (губитак, крађа) 118,00