ПРЕТПЛАТА ЗА КЊИГУ ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ

ПРЕТПЛАТА ЗА КЊИГУ ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ
1981 – 2011
БИОГРАФСКИ РЕЧНИК

Рад на књизи Генерали и адмирали Србије траје више година и налази се у завршној фази. Процена главног и одговорног уредника је да ће књига да обухвати биографије око 500 лица.

На заједничкој седници Уређивачког и Редакцијског одбора одржаној 12.12.2011. године утврђено је следеће:

1. Подаци о књизи: формат – Б4 енциклопедијски; обим – до 600 страна; фотографије у боји; штампа – књижни блок 4/4; корице – тврде 4/4; повез – шивено тврди; материјал – 90г кунстдрук; тираж – до 800 примерака.

2. Трошкови издавања:

– штампање, техничко уређење и прелом ……..  око  1.200.000 динара
– редакција ………………………………………………….. око    250.000 динара
– опшпа редакција ………………………………………. око    100.000 динара
– лекторисање ……………………………………………… око      50.000 динара
– порез ………………………………………………………… око     100.000 динара

Укупно      око 1.700.000 динара.

3. Утврђен је рок за излазак из штампе 15.03.2012. године.
4. Утврђен је износ цене књиге у претплати на 3.000 динара.

Претплата на један или више примерака књиге, може се извршити одједном или, највише, у две рате. Претплату одједном треба извршити до 10. марта 2012. године, а претплате на рате треба извршити до десетог у месецима фебруар и март 2012. године.Претплата је услов за штампање књиге. Цена књиге након изласка из штампе биће најмање 4.000 динара.

Претплату извршити налогом за уплату у коме навести име, презиме и тачну адресу уплатиоца; сврха уплате – претплата за књигу Генерали и адмирали Србије; прималац – Клуб генерала и адмирала Србије, Савски трг бр. 9, Београд и рачун примаоца – 295-1235829-62. Молимо да уплатнице као доказ о извршеној уплати, сачувате ради давања на увид приликом преузимања књиге. Након изласка из штампе организоваћемо промоцију и дистрибуцију књиге о чему ће те бити благовремено обавештени.

ИЗВРШНИ ОДБОР КЛУБА
п р е д с е д н и к
генерал-пуковник у пензији
др Видоје Пантелић, дипл. инж.