ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ У 2012. ГОДИНУ

Програм рада Клуба усвојен је на Скупштини 

1.     Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост, посебно у вези са статусом покрајине КиМ. На основу усвојених ставова на Извршном одбору,  у име Клуба пружати подршку програмски сличним нестраначким удружењима и свим нивоима власти на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије. Све ово реализовати у духу слободарских традиција и патриотских вредности генералског кора сагласно  програмској политици Клуба.

 

2.     Предузимати мере за доследно поштовање етике, угледа и части удружења и чланова унутар Клуба, у друштву и на међународном плану.

 

3.     Oрганизовати сарадњу са сличним асоцијацијама у свету, као и истакнутим појединцима Међународне заједнице и Српске дијаспоре, који делују на подршци интереса Србије а који су у складу са Статутом клуба и у оквиру стварних могућности.

 

4.     Извршни одбор ће с удружењима чији је Клуб придружени колективни члан, као и другим удружењима с којим је остварио сарадњу, координирати кроз секције заједничке задатке у складу са нашим статутом, овим програмом и њиховим облицима ангажовања.

5. Посебно радити на  осмишљивању облика сарадње са Управом за ветеране у МО, као и сарадње са Министарством за рад и социјалну политику у вези са неговањем традиција и односа према ветеранима. Са Управом за ветеране посебно координисати и сарађивати на осмишљавању и побољшавању односа  према војним ветеранима на принципима равноправности и вредновања на националном нивоу.

Планирати и координирати започету акцију упознавања са јединицама и установама ВС. Начелни план је да се обиђу ВТИ, ВА и Речна флотила у наредној години.

 

6.     Пратити доношење Закона и других управних аката од интереса за социјални и  друштвени статус војних пензионера и војних инвалида. Заједно са УВПС и другим заинтересованим организацијама предузимати потребне мере ради заштите права и статуса и социјаног положаја. Са УВПС посебно се ангажовати на захтеву равноправности за све војне пензионере.

Пружати правну помоћ члановима Клуба по захтеву.

 

 

7.     Наставити рад, завршити припрему и издати књигу „Библиографски речник генерала и адмирала Србије“ са обухватом периода од 1981. до 2010. године“.

 

8.     Активно учествовати у реализацији обележавања значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и њене војске. Кад год је могуће појављивати се и на локалном нивоу  у унутрашњости републике, а по позиву и у другим пријатељским државама, према реалним могућностима Клуба.

Учествовати на округлим столовима и другим научним скуповима који су у складу са програмом рада Клуба.

 

9.     Достојанствено и по посебном плану ИО обележити значајне годишњице из наше историје, а посебно тринаесту годишњицу од агресије НАТО-а на СРЈ.

 

10.     Клуб ће и даље на основу захтева  наставити да пружа потребну помоћ пензионисаним војним лицима којима се суди пред Међународним трибуналом у Хагу. Деловање ускладити са надлежним државним институцијама поштујући државне интересе Републике Србије и  уважавајући своје реалне могућности.

 

11.     Зависно од интересовања чланства Клуб ће реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје и друге заједничке наступе према домаћој јавности. Овде посебно остварити сарадњу са удружењима која негују слободарске традиције укључивањем у њихове обиласке значајних историјских места.

 

12.     Наставити са захтевом и залагањем и медијски форсирати да надлежни изграде јединствени споменик у Београду свим жртвама агресије НАТО-а 1999. године.

 

13.     У складу са одлукама са ове годишње скупштине извршити промену адресе седишта  Клуба.

 

14.     Медијска презентација Клуба је стални задатак. Сајт Клуба ће бити непрекидно ажуран као јавни извор за обавештавање шире  јавности и чланства о активностима Клуба.

 

15.     На основу усвојеног Програма рада Клуба у 2012. години Извршни одбор ће до 20. децембра  израдити План рада Клуба за 2012. годину и бити одговоран за његову реализацију. На основу Плана рада Клуба Подружница у Нишу ће до 31. децембра 2011. године урадити свој план рада и доставити га Извршном одбору на одобрење.

16.     Анализу реализације Програма и Плана рада Клуба у 2012. години извршиће Извршни одбор Клуба а усвојити је Скупштина Клуба на основу извештаја председника Извршног одбора .

17. Организовати и одржати  3. Изборну Скупштину Клуба коју одржати у новембру 2012. године. Извршни одбор ће припремити Извештај о четворогодишњем раду извршних органа Клуба и поднети га на усвајање Изборној Скупштини.

У припреми Изборне  скупштине очекује се учешће и допринос сваког члана Клуба генерала и адмирала Србије.

 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

генерал-пуковник у пензији

др Видоје Пантелић, дипл. инж., с.р.