П  Р  О  Г  Р  А  М       РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

                                     Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост. На основу усвојених ставова Извршног одбора, у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти у активностима на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије. Пратити и подржавати активности свих друштвених субјеката на превазилажењу проблема са којима се као друштво и држава суочавамо. На основу

Детаљније

ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

У складу са Статутом Клуба на  годишњој Скупштини одржаној 16. Децембра 2009. године  усвојен је Програм рада клуба за 2010. Годину. Скупштина је прихватила и чињеницу да ће неки задаци у току године  бити иницирани актелним процесима и догађањима у држави, а који нам сада нису присутни, па програм може бити допуњен. 

Детаљније