ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ У 2013. ГОДИНЕ

Програм рада усвојен је на Скупштини Клуба, 

1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост, посебно у вези статуса покрајине КиМ. На основу усвојених ставова на Извршном одбору,  у име Клуба пружати подршку свим нивоима власти на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије и укључивати се у активности које се организују у овом смислу.  Све ово реализовати у духу слободарских традиција и патриотских вредности генералског кора сагласно  програмској политици Клуба.

2. Започету сарадњу са Министарством одбране, уз обострано уважавање и сагласност, проширити, координирати и унапређивати. Са Управом за традицију, стандард и ветеране сарађивати на осмишљавању и побољшању односа  према војним ветеранима на принципима равноправности и вредновања на националном нивоу.

3. Заједнички усагласити и реализовати  Годишњи  план сарадње Министарства одбране и КГА.Унапредити сарадњу са Министарством за рад и социјалну политику по питању међусобне сарадње  и на неговању традиција Републике Србије и односа према ветеранима.

4. Предузимати мере за доследно поштовање етике, угледа и части удружења и чланова унутар Клуба, у друштву и на међународном плану.

5. У оквиру стварних могућности КГАС:

  • Наставити успостављање контаката и проширења започете сарадње са сличним асоцијацијама у свету.
  • Остварити контакт и организовати сарадњу са истакнутим појединцима Међународне заједнице и Српске дијаспоре, који делују на подршци интереса Србије а који су у складу са Статутом клуба.

6. Извршни одбор ће с удружењима чији је Клуб придружени колективни члан, као и другим удружењима с којим је остварио сарадњу, координирати кроз рад секција заједничке задатке у складу са нашим статутом, овим програмом и њиховим облицима ангажовања.

7. Организовати округли сто са актуелном тематиком, по предлогу Извршног одбора. Учествовати на округлим столовима и другим научним скуповима који су у складу са Програмом рада Клуба.

8. Пратити доношење Закона и других прописа од интереса за социјални и  друштвени статус војних пензионера и ратних војних инвалида. Заједно са УВПС и другим заинтересованим организацијама предузимати потребне мере ради заштите права, статуса и социјалног положаја. Са УВПС посебно се ангажовати на захтеву равноправности за све војне пензионере.

Инсистирати код одговорних институција да се донесе Закон о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника, због специфичности професионалне војне службе.

Пружати правну и саветодавну  помоћ члановима Клуба по захтеву.

9. Активно учествовати у реализацији обележавања значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и њене војске. Кад год је могуће појављивати се и на локалном нивоу  у унутрашњости Републике, а по позиву и у другим пријатељским државама, према реалним могућностима Клуба.

10. Обележити, по плану ИО, значајне годишњице из наше историје.  Са Београдским форумом за свет равноправних  организовати припрему  за одржавање међународне конференције  под насловом „Петнаест година после“ која ће бити одржана 2014. године поводом 15. годишњице почетка агресије НАТО.

11. Клуб ће и даље на основу захтева  наставити да пружа потребну помоћ пензионисаним војним лицима којима се суди пред Међународним трибуналом у Хагу. Деловање ускладити са преузетим обавезама преко  надлежних државних институција поштујући државне интересе Републике Србије и  уважавајући наше реалне могућности.

12. Зависно од интересовања чланства Клуб ће реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје и друге заједничке наступе према домаћој јавности. Овде посебно остварити сарадњу са удружењима која негују слободарске традиције укључивањем у њихове обиласке значајних историјских места.

13. Наставити са залагањем и медијски форсирати да Влада Србије почне рад на реализацији одлуке формирања Меморијалног центра сећања на све жртве агресије НАТО 1999. године. Захтевати код надлежних органа државе и града легализацију и обнову споменика свим жртвама НАТО агресије „Вечна ватра“.

14. Медијска презентација Клуба је стални задатак. Сајт Клуба ће бити непрекидно ажуран као јавни извор за обавештавање шире  јавности и чланства о активностима Клуба. Урадити пројекат покретања и издавања електронских новина.

Наставити документовање рада Клуба кроз филмску делатност.

Припремити друго допуњено издање Зборника „Војска Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999.“ и издати је поводом обележавања 15. годишњице агресије НАТО на СРЈ.

Припремити за штампу Зборник докумената „Од Бриона до Резолуције 1244“.

Наставити са промоцијама и афирмацијом КГАС кроз представљање актуелних  издања Клуба као и чланова Клуба.

15. На основу усвојеног Програма рада Клуба у 2013. години Извршни одбор ће до 20. децембра  израдити План рада Клуба за 2013. годину и бити одговоран за његову реализацију. На основу Плана рада Клуба Подружница у Нишу ће до 31. децембра 2012. године урадити свој план рада и доставити га Извршном одбору на одобрење.

16. До 15. 12. 2012. доставити УТВС план сарадње са МО.

17. Анализу реализације Програма и Плана рада Клуба у 2013. години извршиће Извршни одбор клуба а усвојити  Скупштина Клуба на основу извештаја председника ИО.

18. Организовати и одржати  9. Скупштину КГАС  у октобру 2013. године.  У припреми Скупштине очекује се учешће и допринос сваког члана.