ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

У складу са Статутом Клуба на  годишњој Скупштини одржаној 16. Децембра 2009. године  усвојен је Програм рада клуба за 2010. Годину. Скупштина је прихватила и чињеницу да ће неки задаци у току године  бити иницирани актелним процесима и догађањима у држави, а који нам сада нису присутни, па програм може бити допуњен. 

1. Пратити друштвена и светска збивања од значаја за безбедност Републике Србије, њен међународни положај, суверенитет и територијалну целовитост, посебно у вези статуса Покрајине КиМ-а. На основу усвојених ставова у име клуба пружати подршку свим нивоима власти на очувању слободе, суверенитета и целовитости Републике Србије.  Све ово реализовати у духу слободарских традиција и патриотских вредности генералског кора.

2. Клуб ће предузимати мере за доследно поштовање етике , угледа и части удружења и својих чланова унутар клуба, у друштву и на међународном плану.

3. У оквиру стварних могућности организовати сарадњу са сличним асоцијацијама у свету, као и истакнутим појединцима који делују на подршци интереса Србије а који су у складу са статутом клуба.

4. Извршни одбор ће с удружењима чији је клуб придружени колективни члан координирати заједничке задатке у складу са овим програмом и њиховим облицима ангажовања.

5. Пратити доношење Закона и других управних аката од интереса за социјално друштвени статус војних пензионера и војних инвалида. Заједно са УВП и другим заинтересованим организацијама предузимати потребне мере ради заштите права и статуса. Поново обновити иницијативу према Врховном суду Србије за доношење одлуке о раније покренутој иницијативи оцене уставности нових закона о пензији. Пружати правну помоћ члановима клуба по захтеву.

6. У наредној години завршити припрему и издати књигу „професионалне референце генерала – адмирала од 1981 до 2006. године“.

7. Активно учествовати у реализацији обележавања значајних историјских догађаја, неговању и очувању традиција наше државе и њене војске. Кад год је могуће појављивати се и на локалном нивоу  у унутрашњости републике, а по позиву и у другим пријатељским државама, према реалним могућностима клуба. Клуб ће се активно укључити у обележавање 65. годишњице победе над фашизмом.

8. Достојанствено и по посебном плану ИО обележити једанаесту годишњицу агресије НАТО на СРЈ и сећање на недужне жртве.

9. Клуб ће и даље наставити да пружа потребну помоћ пензионисаним војним лицима којима се суди пред Међународним трибуналом у Хагу. Деловање ускладити са надлежним државним институцијама поштујући државне интересе Републике Србије и  уважавајући своје реалне могућности.

10. Зависно од интересовања чланства клуб ће реализовати одређене културне и спортско рекреативне садржаје и друге заједничке наступе према домаћој јавности.

11. Наставити ангажовање за враћање просторија Клубу у Дому војске у Београду и по очекујућој позитивној одлуци поновљеног судског поступка преко надлежних органа обезбеди реализација повратка седишта клуба у дом.

12. У складу са одлукама о измени Статута клуба са ове годишње скупштине и Законом о удружењима грађана извршити пререгистрацију клуба.

13. Медијска презентација Клуба је стални задатак. Сајт клуба ће бити непрекидно ажуран као јавни извор за обавештавање шире јавности и чланства о активностима клуба.

14. На основу усвојеног Програма рада Клуба у 2010. години Извршни одбор ће до 20. јануара  израдити План рада клуба за 2010. годину и бити одговоран за његову реализацију. На основу Плана рада клуба Подружница у Нишу и секције клуба ће до 31. јануара 2010. године урадити своје планове рада.

15. Анализу реализације Програма и Плана рада клуба у 2010. години извршиће Извршни одбор клуба а усвојити је Скупштина Клуба на основу извештаја прдседника ИО. Извршни Одбор ће извршити полугодишњу анализу  рада и извештај доставити председнику Скупштине до 30 јуна 2010. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Генерал у пензији
Љубиша Стојмировић