ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ У 2009. ГОДИНИ

ПРОГРАМ    РАДА
Клуба генерала и адмирала ВС за 2009. годину усвојен на годишњој Скупштини
18. новембра 2008 године

 

Програм рада Клуба у 2009. години усаглашен је са задацима Клуба одређеним Статутом Клуба  укључујући и преношење одређених задатака који нису реализовани у 2008. години. Неки од задатака Клуба биће иницирани и актуелним процесима и догађајима у земљи.

 

1.  Клуб ће пратити процесе битне за безбедност Републике Србије, њеног међународног положаја, суверенитета и територијалне целовитости посебно везаних за статус К и М. Клуб ће настојати да пружи највишу подршку државним органима на очувању суверенитета  и територијалне целовитости Републике Србије. Тежишни задатак Клуба биће да реализује задатке предвиђене Статутом. Клуб ће чинити максималне напоре да обезбеди неопходну сарадњу са релевантним државним институцијама одговорним за одбрану и безбедност земље.

 

2. У складу са доношењем нових закона, Клуб ће се, у сарадњи са Удружењем војних пензионера и другим организацијама, тежишно ангажовати на професионално-социјалној заштити стечених права војних пензионера и ратних војних инвалида.

 

С тим у вези, Клуб ће се поново обратити  Уставном суду Србије за оцену законитости чланова Закона  о ВС (чл. 191, 192, 193 и 197 ) посебно из разлога што, од фебруара 2008. године када смо покренули  ову иницијативу, од Уставног суда  Србије Клуб није добио одговор. Клуб ће као и до сада предузимати мере на очувању угледа и части својих чланова.

 

3.  Клуб ће у 2009. години наставити рад на монографији „Персоналне референце генерала-адмирала од 1981. до 2006. године “. Овај задатак битно зависи од ангажовања сваког члана Клуба, односно достављања наших професионалних биографија.

 

4.   На плану очувања и неговања традиција, самостално и у сарадњи са другим удружењима бораца, организацијама и институцијама, Клуб ће обезбедити своје адекватно ангажовање. Клуб ће се тежишно ангажовати на обележавању десетогодишњице одбране СР Југославије од НАТО агресије. Овај задатак биће детаљно разрађен у Плану рада Клуба и његових секција и преко “сајта“ нашег Клуба правовремено презентиран јавности.

 

Овај задатак захтева и подразумева максимално ангажовање сваког члана нашег Клуба. У вези овог задатка, Клуб ће са одговарајућим државним органима решити и питање ношења униформи пензионисаних војних  лица на протоколарним свечаностима.

 

Клуб ће, обележавајући десетогодишњицу одбране СР Југославије од НАТО агресије, својим заслужним члановима, сарадницима, организацијама и институцијама доделити захвалнице и повеље Клуба.

 

5.  Зависно од одлуке Владе Републике Србије да подржи НИП пројекат нашег Клуба „Ангажовање ЈНА у оружаним сукобима на простору СФРЈ у периоду 1990–1992. године“, Клуб ће реализацију овог задатка планирати као тежиште свога рада у наредне три године (до 2011. год.).

 

6.  Клуб ће у наредној години – 2009. анализирати иницијативу групе генерала о могућности да Клуб добије статус колективног члана СУБНОР-а Србије за шта иначе постоји разумевање у  руководству  СУБНОР-а Србије. Одговарајућу одлуку по овом питању донеће Скупштина Клуба. Постоји и могућност да Клуб добије и статус колективног члана Удружења војних пензионера Србије.

 

7.   Клуб ће у оквиру својих реалних  могућности чинити и даље напоре у вези могуће сарадње са сличним асоцијацијама армија других земаља.

 

8.  Клуб ће и даље пружати потребну помоћ лицима по захтеву, у вези њиховог статуса и њихових обавеза пред међународним организацијама и институцијама, као и пред институцијама у земљи, полазећи од државних интереса Републике Србије и реалних могућности Клуба.

 

9.   Медијска презентација Клуба биће један од сталних задатака. Клуб ће све значајне информације о својим активностима  презентовати на свом “сајту“ медијима, а посебно активности  нашег Клуба  у вези десетогодишњице НАТО агресије на СР Југославију.

 

10.  Зависно од потреба својих чланова, Клуб ће реализовати одређене културне и спортско-рекреативне садржаје.

 

11.  Клуб ће преко надлежних државних институција решити обезбеђивање неопходног радног простора у Централном дому ВС у Београду. Ово питање биће значајно и за наше подружнице у Нишу и Новом Саду.

 

12. На основу Програма рада Клуба за 2009. годину, Извршни одбор Клуба ће до 31. 12.2008. године израдити План рада Клуба за 2009. годину и бити одговоран за његову реализацију. На основу Плана рада Клуба за 2009. годину, Подружнице Клуба у Нишу и Новом Саду израдиће до 31. јануара 2009. године своје Планове рада.

 

13.   Анализу реализације Програма и Плана рада Клуба за 2009. год. извршиће Скупштина

Клуба на бази извештаја председника Извршног одбора. Извршни одбор извршиће полугодишњу анализу рада Клуба и извештај доставити председнику Скупштине Клуба до 30. јуна  2009. године.

 

ЉС/ЗС.-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Клуба генерала и адмирала ВС
генерал-потпуковник у пензији
Љубиша Стојимировић