ПРОДУЖЕНА ПРЕТПЛАТА ЗА КЊИГУ „ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ“ ДО 30. АПРИЛА 2012. ГОДИНЕ

ПРЕТПЛАТА ЗА КЊИГУ „ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ“ ДО 30. АПРИЛА 2012. ГОДИНЕ

Извршни одбор Клуба генерала и адмирала Србије одлучио је да се претплата на Биографски речник „Генерали и адмирали Србије“ по повлашћеној цени од 3.000,00 (трихиљаде) динара продужи до 30. априла ове године.

Штампање књиге финансира се само из претплате зато вас молимо да извршите уплату како би смо књигу штампали.

Увид у први прелом може се извршити 4., 5., 6. и 10. априла, у времену од 09.00 – 14.00 часова, у Улици Крунска број 13 – соба 308.

Р Е Д А К Ц И Ј А