ГЕНЕРАЛИ И АДМИРАЛИ СРБИЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА

Поводом Међународног сајма књига у Библиотеци града Београда представљена је књига „Генерали и адмирали Србије 1981-2011“. После вишегодишњег истраживања и издавачких припрема ексклузивни  биографски речник (сва права задржана) објавио је Клуб генерала и адмирала Србије.

slika-3412У Римској дворани Билиотеке града Београда књигу су представили др Миле Бјелајац, историчар и аутор књиге „Генерали и адмирали Краљевине Југославије“, и генерал-потпуковници у пензији Златоје Терзић, председник Уређивачког одбора и др Радоје Томановић, главни и одговорни уредник.

slika-3512На 468 страница енциклопедијског формата објављене су скраћене биографије 502 активна, резервна и пензионисана генерала и адмирала, унапређене у највише војне чинове од 1981. до 2011. У том ексклузивном биографском речнику објављена су у посебним прилозима и имена генерала Војске Кнежевине и Краљевине Србије са подацима у којој књизи могу да се нађу њихове биографије, потом имена генерала и адмирала Краљевине Југославије 1918. – 1941.   са назнакама места њихових животописа (Миле С. Бјелајац, Генерали и адмирали Краљевине Југославије, Институт за новију историју Србије, Београд 2004), па списак генерала и адмирала чије су биографије објављене у Војној енциклопедији (Војна енциклопедија, друго издање, Београд 1971-1975), као и имена носилаца највиших војних чинова чији су подаци објављени у Војном лексикону (Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981.). Књига садржи и упоредни преглед одликовања од првих медаља до данашњих знамења.

slika-3612Аутори и уредници монографије су Бошко Антић, контраадмирал у пензији (Ратна морнарица), Бранко Фезер, генерал-мајор у пензији (Копнена војска),

мр Петар Шкрбић, генерал-потпуковник у пензији (РВ и ПВО) и др Радован Томановић, генерал-потпуковник у пензији (уводни део и прилози). Ликовно решење насловних страна дао је Љубиша Стојимировић, генерал-потпуковник у пензији.

Биографски речник генерала и адмирала је књига у којој су азбучним редом исказани кратки животописи генерала и адмирала. Изнети су најпре лични и породични подаци. Затим следе подаци о образовању у земљи и иностранству и усавршавање у струци. Трећи део чини таксативно набрајање чинова, односно напредовање у војној хијерархији. Највећи део биографије посвећен је дужностима у војној, али и другим струкама, било ратним или мирнодопским. У тексту су наведена одликовања, награде и похвале. На крају биографије налази се списак дела објављених у часописима или као монографије, студије и књиге.

slika-3712У публикацији се не показију оцене успешности генерала и адмирала као појединца, већ се износе подаци који ће омогућити да се са стручне, научне дистанце и историјски веродостојности истине, објективно и неутрално оцене појединци и епоха у којој су деловали. У књизи су биографије и оних генерала и адмирала који су рођени ван Србије у републикама СФРЈ. Монографија обухвата биографије и фотографије и Словенаца, Хрвата, Црногораца, Муслимана – Бошњака, Македонаца, Мађара, Албанаца, Црногораца из Србије, Срба из Хрватске, Срба из Босне и Херцеговине, Срба из Црне Горе и Срба из Србије, који су били на служби у ЈНА, Војсци Југославије, Војсци Србије и Црне Горе и Војсци Србије.

Како су оценили први рецензенти, објављене су  приче о људима, самоувереним, одлучним, способним, спремним на самопрегор и жтрвовање, о људима који су за свој животни позив изабрали службу држави и народу, о њиховом детињству, пробијању кроз „сциле и харибде“ тешких година у историји српског народа, одговорности и значају дужности на којима су били током каријере, о породичном и друштвеном животу и прекомандама које су чиниле саставни део њихових  живота.

У социолошком погледу генерали и адмирали су елита друштва, који су на основу мериторних поливалентних знања (превасходно војних), вештина и способности, оставрили командне и руководеће позиције у Војсци и Министарству одбране, изграђујући професионални морал (етика генерала и адмирала) и на тај начин добили висок социјални статус  и одговарајући друштвени углед и моћ. Због значаја њихове улоге  у целини безбедносних и војних промена, имају сва обележја стратегијске елите. У социо-психолошком профилу доминирају маркантна обележја њихових личности, поседовање војне и друштвене моћи, даровитост, значајан степен искустава, стручно знање, компетентност, интелигенција, способност комуникације и мотивација потчињених и претпостављених, искуства и вештина планирања и организовања, способност коришћења групних процена и знања штаба, тима, колегијума.

Биографски речник о генералима и адмиралима допринеће потпунијем упознавању наше и светске јавности о војној елити и биће од непроцењиве помоћи будућим истарживачима о животу и деловању Војске у најбурнијим временима српске историје. Такву врсту књиге није могуће довршити, па ће у наредним годинама бити допуњавана.

Биографски речник „Генерали и адмирали Србије“ биће изложен на штанду Медија центра Одбрана на Међународном сајму књига у Београду.

Београд, 17. октобар 2012.