ГЕНЕРАЛ ПЕРИШИЋ ОСЛОБОЂЕН КРИВИЦЕ

Жалбено веће Међународног кривичног суда за бившу Југославију на седници 28. фебруара 2013.  којом је председавао Теодор Мерон већином гласова укинуло је осуђујућу пресуду Момчилу Перишићу за злочине против човечности и кршења закона и обичајa ратовања.

Да подсетимо да је Претресно веће 6. септембра 2011. уз супротно мишљење судије Молота, Момчила Перишића проглсило кривим и осудило га на 27 година затвора.

Већина чланова Жалбеног већа утврдила је да је Претресно веће  погрешило када је закључило да конкретна усмереност не преставља елемент одговорности за помагање и подржавање  које није било усмерено и коришћено за чињење злочина, да Војска Републике Српске није била криминална организација него војска која је била у рату, да је Перишић спроводио политику ВСО која није била усмерена на криминалне активности, да Перишић није имао ефективну контролу над припадницима Српске Војске Крајине у време гранатирања Загреба.  Потврђена је истина да генерал Перишић као  начелник Генералштаба ВЈ није имао командну функцију над ВРС. У провостепеном поступку Перишић је заиста ослобођен да је имао ефективну контролу у улози надређеног у односу на ВРС и на тај налаз Тужилаштво се није жалило.

Жалбено веће је установило да не постоје докази о томе да је Перишић био у позицији да издаје наређења  и дисциполински казни војнике на служби у СВК и да због тога не може сносити одговорност као надређени.

Коначно је усвојена истина о чињеницама о Војсци Југосалавије и њеној улози током рата на просторима бивше СФРЈ посебно у Хрватској и Босни и Херцеговини, чиме је скинута анатема са Савезне Републике Југославије, односно државе Србије као њеног следбеника. Ослобађајућа пресуда за нас не представља изненађење у погледу уважавања чињеница, а сам поступак Жалбеног већа и однос према чињеницама у односу на српског генерала на високој дужности није био очекиван.

Честитамо генералу Момчилу Перишићу на одлуци да , и поред „повољних понуда“ тужиоца, истраје на одлучности да докаже да није чинио злочиначке радње и да ВЈ није ни над ким вршила агресију, и тиму његове одбране који је зналачки предочио чињенице и убедио Жалбено веће у релевантност поднетих доказа који су  потврдили његову невиност.

 

КЛУБ ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ